Drifttekniker

Trafikverket har ansvar över många olika anläggningar och system i hela landet som alltid ska vara i drift. Du som drifttekniker arbetar då med övervakningen av dessa så alla anläggningar och system fungerar som de ska.Det drifttekniska området inom Trafikverket är brett och som drifttekniker kan du verka inom många olika områden. Du arbetar huvudsakligen med övervakning av Trafikverkets olika anläggningar, såväl inom trafikledningsområdet som inom it. Du övervakar och ser till att anläggningar och system fungerar som de ska och säkrar därigenom den dagliga driften av exempelvis järnvägar och vägar.

Vid avvikelser eller inkommande larm är det du som fattar beslut om vilka åtgärder som tas samt hjälper till genom att styra och leda de personer som är ute och arbetar med aktuella fel. Vid olika insatser är det också du som fungerar som samverkare mellan Trafikverket och till exempel räddningstjänsten. Tjänsten som drifttekniker är varierande och sker till stor del i en operativ miljö. Då Trafikverkets system och anläggningar ska fungera dygnets alla timmar och årets alla dagar förekommer också skiftarbete.

Beroende på var i verksamheten du arbetar varierar yrket vilket gör att den bakgrund du behöver också varierar. Arbetar du exempelvis som drifttekniker inom trafikområdet som berör väg- och järnväg rekommenderas gymnasieutbildning med teknisk inriktning. Vilka erfarenheter som krävs varierar också beroende på var i verksamheten du arbetar. Som drifttekniker inom trafikområdet är det bra om du har erfarenhet av att arbeta i processmiljöer samt erfarenhet av arbete med övervakning och larmhantering. Rekommenderad bakgrund är gymnasieutbildning inom relevant område samt viss yrkeserfarenhet.