Förare och Bantekniker

Jag heter Ann-Katrin och jag började jobba på som förare och bantekniker 2006.

Jag valde mitt yrke på grund av
I mitt fall var det en slump. Jag var arbetslös och fick via arbetsförmedlingen en anvisning om att söka en tjänst på Banverket Produktion, som företaget hette 2006. Helt otippat fick jag jobbet och utbildades som Bantekniker. Detta var för 11 år sedan och jag trivs fortfarande jättebra. Jag är utbildad inom estetisk konst och rörlig bild. Jag har även läst Naturvetenskapliga basåret, en informatörsutbildning och Industridesign.

Jag har följande utbildning
Jag har de grundläggande baskraven inom Banteknik som jag har gått på Järnvägsskolan i Ängelholm. Samt diverse säkerhetsutbildningar som behövs för järnvägen, bland annat ”Kap och slip”, ”Tillsyningsman för A-,L- och E-skydd, spärrfärd och växling”, ”Skydds och säkerhetsledare” och ”Hjärt- och lungräddning”. Sedan har jag även specifika förarutbildningar för att få köra fordon på järnvägen. Förarutbildning efterföljt av en typutbildning på Kockumstralla (ett spårgående arbetsfordon). Detta är kurser som jag via företaget.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Körkort B
Banteknik är att rekommendera

Detta är fördelarna med mitt yrke
Det är ett fritt jobb, man är ute jämt och det är härligt att få jobba med frihet under eget ansvar. Dessutom är det roligt att få arbeta med så många duktiga människor.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Varierande arbetstider

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Att arbeta på järnväg är inte ett 07:00-16:00 jobb, utan man får vara beredd att rycka in när man behövs. Det är ett arbete förknippat med ett stort säkerhetstänk. Det är många som ska samsas om tid i spår och det är en process i sig att bara komma ut i spåret. Dagen börjar med att jag begär en spärrfärd, det innebär att spåret är fritt från tågtrafik den sträcka jag ska köra. Sedan samordnar jag med Tågklarerare, som bevakar driftplatserna/stationerna, vilka som arbetar utmed spårsträckan och vilket tillstånd var och en har. Tillstånden styr vilka skyddsformer de har. Det är mycket att hålla koll på och det krävs att man är på alerten för att ha full kontroll på situationen.

Andra dagar innehåller utkörning av sliprar, sliperbyte, utkörning av räls och översyn av skarv. Jag jobbar även med bekämpning av lövhalka, rälsreglering och diverse bevakningar.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Utvecklingsmöjligheterna är stora inom järnvägen och Infranord. Mitt framtidsmål är att få gå utbildningen för Tågfärd inklusive ATC. Då blir jag en fullfjädrad fordonsförare.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
För en självgående flexibel person som tycker om att arbeta med frihet under ansvar är Infranord en bra arbetsgivare. Utöver bra lönevillkor finns ett stort utbud av utbildningar, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter inom företaget. + Fysiskt yrke = betald motion 🙂