Platschef

Jag heter Sofia och jag började jobba på som platschef i augusti 2000.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag halkade in i järnvägsbranschen på ett bananskal. Jag fick ett vikariat medan jag pluggade och jag trivdes så bra så jag stannade kvar inom järnvägsbranschen.

Jag har följande utbildning
Ekonomi

Denna utbildning krävs för mitt yrke
För att jobba som platschef är det meriterande med en Universitet/Högskola-utbildning i bagaget. Alternativt motsvarande kompetens eller erfarenhet från järnvägs- och/eller entreprenadbranschen, vanligtvis 2-3 år.

Kompetenser som är viktiga för en platschef tycker jag är projektledning, att man har en god kunskap inom allmän järnvägsteknik samt de föreskrifter, lagar och regler som verksamheten omfattas av. Man behöver vara duktig i anbudsarbete, kundbemötande och produktionsekonomi. Viktigt med god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt goda datakunskaper.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Den finns många fördelar med järnvägsyrket. En är att den ena dagen är inte den andra lik.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Inget

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Några av de arbetsuppgifter jag har som Platschef är:

  • Att arbetet utförs enligt gällande lagar, kollektivavtal, föreskrifter och interna rutiner
  • Inom tilldelat kontrakt ansvara för efterlevnad och genomförande av offereraprocessen, omvärldsbevakning, försäljning, kund –och konkurrentbevakning samt ansvar för att upprätthålla goda kundrelationer
  • Inom tilldelat kontrakt ansvara för efterlevnad och genomförande av leverera- och utvärderaprocessen
  • Sträva efter att förbättra lönsamheten och nå uppsatta mål
  • Leda och driva uppdrag mot uppsatta mål Tid – Kostnad - Kvalité
  • Uppföljning av säkerhetsarbete, riskbedömningar, Skydds & säkerhetsplaneringar
  • Produktionsuppföljning och Ekonomisk uppföljning
  • Platschef ansvarar för efterlevnad av företagets egenkontrollprogram avseende elsäkerhet
  • Platschef ansvarar för att säkerställa kvalitet, agera affärsmässigt samt efterleva god affärsetik

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Infranord.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Ett framtidsyrke och en framtidsbransch.