Svetsansvarig/projektledare

Jag heter Bengt och jag började 1984 som spårsvetsare fram tills 1996 då jag blev svetsinstruktör,
2001 utbildade jag mig till EWS, har sedan dess hållit på med svetsansvar, både på Infranord och Strukton, numera är jag på STG.

Jag valde mitt yrke på grund av
Det har gått i arv, efter min far som hade samma arbete i över 40år, så man kan säga att det ligger i blodet.

Jag har följande utbildning
Banteknisk utbildning, fullständig spårsvetsutbildning på järnvägsskolan i Ängelholm. Arbetsmiljö i Danmark och Sverige, TTJ och SOS samt SOS- planering, European welding specialist.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
European welding specialist

Detta är fördelarna med mitt yrke
Man får ständigt vara med och lära sig mer om stålet i järnvägsrälsen, dess typer av fel, samt vara en del av framtagning av nya utrustningar och arbetsmetoder, träffa vår svetspersonal på de olika ställen vi är på, samt alla kunder vi har kontakt med.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Kan vara del stress med i bilden, då vi är spridda över hela landet, känns ibland som att man inte räcker till, annars så anser jag att mitt arbete är superbra

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Planering av personal.
Samtal med våra kunder.
Hantering av certifikat med underlag för förlängning av dessa, per svetsare.
Kundmöten i stora delar av vårt avlånga land.
Förfrågningar inhyrning av personal.
Räkna på förfrågningar i typ UH åt våra kunder.
Beställning av material.
Bokning av boende åt mig själv samt egen personal.
Tolkning av föreskrifter och utförande.
Konsultation kunder.
Uppföljningsmöte ekonomi.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Hur mycket som helst, det handlar bara om att hinna med allt, vilken inriktning
man vill ha

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Glädjen att få vara med i ett lagarbete, ingen är starkare än ett bra sammansatt lagbygge, idag arbetar jag ihop med vad jag tror är helt rätt lagbygge, vi hjälps åt och kommunikationen är det viktigaste mellan alla lagdelarna.