Kantor

Ingrid - Kantor

Jag har arbetat som kantor sedan 1986. Jag valde mitt yrke eftersom jag har ett intresse för kyrkans gemenskap, sång och musik.

En kantor arbetar med körer på gudstjänster, olikaandakter, förättningar och framträdanden på exempelvis äldreboende.

Utbildningen ändras, så jag har svårt att svara på vilken utbildning som krävs om du vill bli kantor. Själva kyrkomusiker utbildningen finns på Oskarshamns folkhögskola och är idag två år. För att komma in på utbildningen krävs förkunskaper i orgel, piano, sång mm. Jag vet att man även kan gå förberedande kurser som exempelvis orgelspelarutbildning. Själv lärde jag mig spela ogel av en annan kantor. Jag har även läst en pedagogisk påbyggnad på Musikskolan i Malmö i ett år, varav största delen på distans.

Om du är intresserad är mitt tips att du ringer till Oskarshamns folkhögskola och ber dem skicka information.

Mina arbetsuppgifter är förberedande och övningar inför körer, dop, vigslar och begravningar. Jag övar med solister och planerar med övrig personal i kyrkan. Jag arbetar även med telefonkontakter och ekonomi.

Jag gillar varitationen i mitt arbete. Man får sjunga, spela och leda körer. Arbetet innebär möten med människor i både glädje och sorg. Du ska spela på vigslar, dop och begravningar. Det är en fördel att det inte alltid är åtta timmars arbetsdag. Du förlägger själv förberedande tiden i ditt arbete.

Nackdelen i mitt yrke är de obekväma arbetstiderna, men min arbetsglädje uppväger detta.

Om du vill utvecklas som kantor kan du gå specialkurser inom vissa område. Jag har precis gått en kurs i Spädbarnsrytmik.

För att jobba i kyrkan krävs att du delar kyrkans tro och värderingar. Du ska vara medlem i Svenska kyrkan eller likvärdigt religiöst samfund. Som kantor arbetar du ofta i mer än en församling, och därför behövs körkort.