Organist

Tommy - Organist

Jag är 27 år och har jobbat som organist i 3 år.

Varför valde du ditt yrke?
Jag ville gärna spela musik och kände mig nyfiken på att jobba som kyrkomusiker.

Vilken utbildning har du?
Kantorsutbildning, 2 år och Organistutbildning, 4 år.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Sedan något år är Organistutbildningen inlemmad i Bolognasystemet och innebär alltså en 3-årig grundutbildning på Högskola med möjlighet till 2 års fördjupning inom Mastersprogram. Svenska kyrkan anordnar även ett halvt års studier/praktik tillsammans med prästutbildningen. Den lägre utbildningen kallas kantor och då läser man 2 år på folkhögskola eller högskola.

Fördelar med yrket
Som musiker är det väldigt skönt att ha en anställning samtidigt som man själv styr över sitt jobb. Man får vara en del av de stora tillfällena i folks liv och man träffar och lär känna många människor genom de verksamheter Svenska kyrkan har. Jobbet är väldigt brett och man kan själv välja vilken profil man vill satsa på och utveckla de sidor man trivs bäst med.

Nackdelar med yrket
Det blir mycket oregelbunden och obekväm arbetstid eftersom körrepetitioner och gudstjänster ligger på kvällar/helger. Vissa tider, som t.ex. december blir också arbetsintensiva men ofta blir det istället lugnare andra perioder.

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Mina dagar ser väldigt olika ut, men några pusselbitar är att spela på gudstjänster, dop, begravningar och vigslar. Jag har övningar med körerna och de musikgrupper som finns i församlingens regi. Man träffas också ibland med de andra som jobbar i församlingen och planerar saker som ska hända. Jag har även tid för att öva på jobbet så det försöker jag göra lite varje dag. Jobbet består till ganska stor del av planering och övningstid, så man kan ofta planera sina dagar på det sätt som känns bäst.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Inom Svenska kyrkan finns det såklart många olika typer av församlingar. Man kan satsa på utmaningen att komma till en stor stad där det finns mycket annan aktivitet och fler organister på nära håll eller kan man satsa på utmaningen att hålla igång en mindre orts hela musikliv. Inspirerande val båda två! Den högsta tjänsten för organisten kallas domkyrkoorganist och finns i domkyrkorna runt om i landet.

Att tänka på med yrket
En kyrkomusiker kan vara väldigt många saker. Man är musiker, körledare, ensembleledare, konsertarrangör, musikarrangör, instrumentalist och mycket annat. Man har själv möjlighet att påverka vilka saker man tycker är roliga och satsa på dem! Att jobba som kyrkomusiker innebär så klart att man är en del av det trosutövande Svenska kyrkan står för, men det betyder inte mer än att man tar del av det liv en församling och en gemenskap innebär. Vissa börjar jobba inom kyrkan med starka övertygelser och andra är mer frågande och sökande, men alla behövs!