Teckenspråkstolk och dövblindstolk – Tolkcentralen Region Skåne

Caroline - Teckenspråks-/dövblindtolk

Jag är 51 år och har jobbat inom mitt yrke 26 år.

Varför valde du yrket?
När jag var liten tittade jag på ett barnprogram med teckenspråk. Mina föräldrar köpte ett kortspel där man kunde lära sig tecken. När jag sen gick på gymnasiet läste jag och min mamma teckenspråk på ABF. Då kom jag för första gången i kontakt med döva. Det tog sen några år innan jag av en slump såg att man på Västanviks Folkhögskolan kunde läsa teckenspråk.

När jag började där var upplägget på utbildningen annorlunda. Först gick man teckenspråkslinje 2 år och sen sökte man in på tolkutbildningen.

När jag började på teckenspråkslinjen visste jag inte riktigt vad teckenspråks- och dövblindtolkar jobbade med, men under min tid på Västanviks folkhögskola blev jag varse det och kände att det var något för mig. Jag visste att jag ville jobba med människor och tyckte att det verkade vara ett spännande yrke. Ja och på den vägen är det.

Jag har följande utbildning
Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Teckenspråks-/dövblindstolkutbildning

Detta är fördelarna med mitt yrke
Mitt yrke är omväxlande, den ena dagen är aldrig den andra lik. Det är dessutom ett yrke där man träffar mycket folk i olika åldrar från små barn till gamla. Jag brukar säga att jag träffar folk från vaggan till graven.
Som tolk kan jag hamna på i princip vilket ställe som helst och det är charmen med mitt yrke.
Jag älskar mitt jobb och kan inte tänka mig att byta ut det mot något annat.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Jag har svårt att hitta nackdelar med mitt yrke eftersom jag trivs så bra med det. Det som i nuläget kan vara frustrerande är att vi är underbemannade och vi ibland måste brista uppdrag pga. det. Uppdragen blir fler och fler medan vi tolkar inte växer i antal. Väljer du att läsa teckenspråks- och dövblindtolk är sannolikheten alltså stor att få jobb när du är färdigutbildad.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Som teckenspråks- och dövblindtolk finns det ingen typisk arbetsdag. Som jag skrivit ovan träffar vi människor i alla åldrar, från vaggan till graven.

Vi tolkar inom alla möjliga områden som t ex inom sjukvård, skola, på arbetsplatser, i kyrkan och på alla fritidsuppdrag du kan tänka dig. Vi tolkar till döva och hörselskadade som tränar fotboll, simning, håller på med friluftsliv, sitter i olika typer av styrelser mm. Vi tolkar på festligheter som bröllop, men också i andra sociala sammanhang där man som döv eller hörselskadad inte kan kommunicera med de andra gästerna.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket är
Jag tycker att jag utvecklas hela tiden. Jag kommer ständigt till nya platser och lär mig nya saker. Jag brukar säga att man som tolk kan lite om många områden, men att man oftast inte har djupa kunskaper.

Eftersom jag träffar olika människor varje dag tränar jag dagligen bemötande.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Jag tänker ofta på att vi alla är olika och att alla människor bidrar på sitt sätt. I mitt jobb kommer jag i kontakt med många människor i många olika situationer och det gör mig ödmjuk på flera olika sätt.