Teckenspråkstolk och dövblindstolk

Veronica - undersköterska, teckenspråkstolk och dövblindstolk

Jag är 38 år och har jobbat inom mitt yrke i 20 år. Jag har jobbat som undersköterska inom psykiatrin, som elevassistent till handikappade barn och nu på ett nystartat boende för döva och dövblinda.

Varför valde du yrket?
För att det var en yrkesinriktad utbildning och jag ville jobba med människor. Sedan läste jag till teckenspråks- och dövblindstolk. Här i Skåne finns det knappt några jobb som tolk. Det har funnits längre upp i landet. Förr var tolkar en bristvara med det är det inte längre. Om ett tolkuppdrag blir inställt är det på grund av pengar och inte att det inte finns tolkar.

Hur var det att läsa till undersköterska respektive tolk?
Det var roligt att läsa till undersköterska. Vissa delar var ganska jobbiga men det var bra att det var mycket praktik. Roligast var när jag läste till tolk. Jag var mer mogen och ville verkligen lära mig så mycket som möjligt. Kombinationen undersköterska med teckenspråkskunskaper är lyckat. Det finns knappt en vikarie att få.

Vad gör du i ditt arbete?
Jag ser till så de boende mår bra och får den hjälp de behöver. Jag följer även med på stan om de behöver hjälp till banken eller apoteket mm. Jag försöker att motivera och stödja så att de kan utvecklas och bli självständiga men även känna sig trygga.

Fördelar med yrket
Om man trivs med att jobba med människor och är beredd att ge så får man dubbelt tillbaka.

Nackdelar med yrket
Arbetstiderna och att det är få män i yrket.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket?
Vi är på mycket utbildningar. Både som kommunen ordnar men vi kan även påverka det själv om vi skulle hitta någon som vi tycker verkar intressant.