Ella – Försvarsmakten – Luftvärnsregementet Lv 6

ANSTÄLLD SOLDAT

”Det gäller att våga”

 

Ella Fagerberg arbetar på Luftvärnsregementet i befattningen som ledningssoldat men är även fordonsförare. En ledningssoldat sysslar med kommunikation mellan olika enheter. Fordonsförare är hon för Terrängbil 30 och 40, som tar sig fram nästan överallt.
- Att vara fordonsförare är egentligen bara en bisyssla till alla andra arbetsuppgifter som finns, berättar hon.
Och det är just det som gör att hon trivs så bra. Ingen vecka är den andra lik.

 Hon valde att söka anställning som menig soldat efter genomförd utbildning.

-Jag visste egentligen inte vad det innebar att vara anställd som GSS/K soldat men jag trivdes så bra med främst gemenskapen i plutonen under värnplikten, säger hon när vi träffas under en fredag på regementet.

2010 inrättades en ny anställningsform i Försvarsmakten. Tidigare så anställdes soldater, gruppbefäl och sjömän in för att fylla en specifik funktion under en utvald tid. Men sedan 2010 finns då anställningsformen som heter GSS/K där K står för kontinuerligt tjänstgörande. Anställda soldater, gruppbefäl och sjömän som har det som sin huvudsakliga sysselsättning att arbeta och utvecklas i soldatyrket.

För att arbeta som GSS/K så krävs det att du har genomfört en grundläggande militär utbildning med godkända betyg och att du är svensk medborgare. Du anställs på en befattning och det är sedan utifrån den tjänsten arbetet utförs och utvecklas. Det finns förutsättningar kompetensutveckling och därmed möjligheter att arbeta med andra arbetsuppgifter. Ella fick i början av sin anställning gå en ny befattningsutbildning.

-Det var givande att få en utbildning som anställd soldat, tyvärr så har en del övningsverksamhet blivit inställd under Covid-19 men jag ser fram emot att få möjlighet att öva i min nya befattning, säger hon.

-Det är inte så att vi kollar på klockan och längtar efter att få gå hem för dagen. Det bara flyter på. Variationen i arbetsuppgifterna är väldigt givande tycker jag men visst var det en omställning från början, att gå direkt från värnplikten till att bli anställd.  Så det var inte riktigt som jag trodde men på ett positivt sätt. Som anställd soldat kan du påverka din arbetssituation lite mer än under värnplikten, säger Ella.

Jobba skarpt
Som anställd soldat så kan du också få genomföra en del skarpa insatser som t.ex. beredskapsuppdrag, högvakt eller eftersök av försvunna personer.

-Just skarpa insatser ger mig en bra känsla i kroppen. En känsla av att jag gör något som är betydelsefullt och viktigt. Det känns dessutom ännu bättre när jag vet att jag har rätt förutsättningar för att kunna genomföra det: Att jag har rätt utbildning, koll på utrustningen och materielen. Skulle det vara kallt ute så vet jag hur jag ska klä mig och vad jag behöver göra för att vara uthållig. Det är en trygghet. Skulle jag vara osäker på något så finns alltid gruppen där som ett stöd i vardagen.

Sammanhållningen och gemenskapen är något som Ella trycker på. Det är av yttersta vikt att gruppen och plutonen hela tiden kan kompetensutvecklas och hjälpas åt för att nå gemensamma mål och hon berättar även att hon under värnplikten växte mycket som person. Under tiden som anställd så har det varit mer fokus på det egna ansvaret, att se till att man kan det man ska kunna på allra bästa sätt. Är det något jag undrar över finns det alltid kollegor att fråga, säger Ella Fagerberg.

Kontrakterad soldat
Anställningen är 8+4 år  med 6 månaders provanställning i början, under denna tid får du möjlighet till att träna upp din fysiska förmåga eller ta ett körkort om du inte har det sedan innan för att få fortsatt anställning. Befattningen ställer krav på din fysiska förmåga och du ges förutsättningar för att klara dessa.

-Vi har tex gratis gym, löparrundor, möjlighet till att simma osv. dessutom kan du avsätta 3 timmar arbetstid i veckan på att träna, säger Ella Fagerberg.

Inget logement
Att gå direkt från en värnplikt till att påbörja en anställning kan bli en stressfaktor för vissa vad gäller boendesituationen, man måste anpassa sitt boende efter anställning. Själva flytten var inget stort steg för Ella Fagerberg.

-Det känns till viss del som att du flyttar hemifrån redan under värnplikten, men nu ska du hitta en egen lägenhet att bo i. För egen del så valde jag och en vän att söka lägenhet tillsammans till en början. Det gick bra och anställda i Försvarsmakten har ett gott rykte om sig bland hyresvärdar i Halmstad, säger Ella Fagerberg och lägger till att många av hennes kollegor flyttar ihop och delar på större lägenheter tillsammans.

Socialt arbete
Arbetet som soldat är sällan enskilt och man träffar många nya kontakter.

-Jag träffar kollegor även på fritiden som jag blivit kompis med och det finns ett särskilt nätverk för anställda kvinnor i Försvarsmakten: Noak.

NOAK (Nätverk för officerare och anställda kvinnor) är ett socialt nätverk för kvinnor och ett bra forum för sammanhållning. Här lyfts även viktiga frågor kopplade till arbetssituationen.

Tydlig väg framåt
-Jag tycker att det finns en tydlig väg och bra förutsättningar för att göra karriär inom Försvarsmakten, säger Ella och fortsätter. Jag vet hur jag kan plugga vidare, jag vet vad som krävs av mig, jag vet var jag hittar stöd hos karriärvägledare och information på hemsidan. Dessutom kan jag ha en bra dialog med min plutonchef.

Vilken nytta kan du ha civilt av arbetet som soldat?
-Skulle jag välja att arbeta civilt så kommer det vara en fördel att jag varit anställd i Försvarsmakten. Att komma i tid och ta ansvar är något jag kommer ha nytta av oavsett vad jag väljer att arbeta med senare i livet, säger Ella Fagerberg.

-Ibland kan det kännas svårt men den gäller att våga sätta sig i situationer som gör att du utvecklas och blir bättre som enskilt och i grupp, avslutar Ella Fagerberg.