Trafiklärare – Kör Eco trafikskola

Jag heter Emma är 24 år och har jobbat som trafiklärare i 7 månader.

Jag valde mitt yrke på grund av…
För att jag tycker om att lära ut och att jag vill vara en del av att jobba mot säkrare och mer utbildade trafikanter. Att se en elev lyckas och bli ännu bättre är det jag tycker är roligast och inte bara inom bilkörningen.

Jag har följande utbildning
För att jag tycker om att lära ut och att jag vill vara en del av att jobba mot säkrare och mer utbildade trafikanter. Att se en elev lyckas och bli ännu bättre är det jag tycker är roligast och inte bara inom bilkörningen.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
1,5 års utbildning på en yrkeshögskola med inriktning trafiklärare

Detta är fördelarna med mitt yrke
Jag får träffa många nya människor och får förmedla min kunskap. Det är även väldigt utvecklande för mig både i min roll som pedagog men även privat. Jag får vara kreativ och möjligheten att få arbete är stort.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det kan ibland vara stressigt med mer bilar i trafiken, vilket leder till mer köer och då kan det bli stressigt eftersom man alltid jobbar efter en tid för att man har flera lektioner efter varandra. Det är även stor efterfrågan på lärare för att mängden elever är stor.

En typisk arbetsdag för mig
Det kan variera men ibland har jag bara körlektioner med personbil men ibland även teorilektioner och då både i stor grupp i sal eller teoristöd med en enskild elev. Jag har även lektioner inom mopedutbildningen samt personbil med tungt släp. Jag har även tvättning och tankning av bilen. På min arbetsplats jobbar vi mycket med att få eleverna så miljömedvetna som möjligt både i teorin och i körningen.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Om jag vill kan jag öka mina egna behörigheter för att kunna utbilda på mer än bara personbil men även gå en kurs för att kunna utbilda i riskutbildningar, två obligatoriska moment i körkortstagningen. Även introduktionsutbildningarna mm.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Just nu händer det mycket i branschen. På min arbetsplats är affärsidéen uppbyggd på att göra så lite avtryck på miljön som möjligt. Samt att vi jobbar fram andra metoder och arbetssätt att fortsätta utbilda våra elever på. Vi ska tex börja med grupplektioner även i bilen och inte bara i teorisalen.