Daktylog

Namn/ålder: Marna 30 år

Yrke:
Daktylog på tekniska roteln i Malmö

Hur länge har du jobbat som daktylog?
Jag har jobbat som daktylog i 1 år nu.

Varför valde du det yrket?
Jag är i grunden arkeolog men trillade in som daktylog på ett bananskal. Jag såg en annons i tidningen om att polisen sökte daktyloger. Jag visste inte vad en daktylog var men jag såg det som en stor möjlighet och sökte in och nu sitter jag här.

Vad gör du i ditt arbete?
Varje morgon har vi morgonmöte, då vi går igenom om det hänt någon speciellt som måste prioriteras. Mina arbetsuppgifter i sig är att identifiera de spår vi får in, så som fingeravtryck. Jag jobbar mycket med photoshop och olika söksystem för att hitta de misstänkta. En annan uppgift jag har kan vara att titta på benmaterial, efter som jag har läst osteologi.

Fördelar med ditt yrke?
Det är ett väldigt spännande yrke. Men det bästa tycker jag är att man bidrar till att få fast brottslingar. Det driver en till att göra ett bra arbete. Det är en mycket självständigt arbete vilket jag tycker om.

Nackdelar med ditt yrke?
Nackdelen kan nog vara att det är ett mycket stillasittande jobb. Vi sitter större delen vid skrivbordet och datorn. Man kan blir väldigt trött i både ögonen och i huvudet.

Utvecklingsmöjligheter?
Man kan självklart ta olika steg i yrket, vi har befogenheter och skyldigheter. När man jobbat sig upp några steg kan man även bli skyldig att vittna om det behövs.

Vilket program gick du i gymnasiet?
I gymnasiet gick jag naturprogrammet. Efter det läste jag medeltidsarkeologi, förhistoriskärkelogi och ostologi.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Det finns egentligen ingen speciell utbildning för en daktylog. Men det dom krävde för detta jobb var någon högskoleutbildning. Annars får vi vår utbildning på plats, vi fick bland annat åka till England på kurser.

Något du vill tillägga om ditt yrke?
Det är ett väldigt intressant arbete och skiljer sig från många andra arbeten.