Fritidspedagog – Piteå kommun

Jag heter Håkan och är 49 år och har jobbat som fritidspedagog i 19 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag vill arbeta med barn och vara en del i deras utveckling.

Jag har följande utbildning
Barn och ungdomspedagogisk examen med inriktning fritidspedagog. Har utöver det läst fristående kurser i specialpedagogik på Luleå Tekniska Universitet samt läst matematik tillsammans med de som läser till lärare F-3 på Luleå Tekniska Universitet.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Grundärarexamen med inriktning mot lärare i fritidshem.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Att få arbeta och utvecklas tillsammans med barnen. Har man ett intresse för något som exempelvis musik, idrott, vistas i naturen eller tycker om bild i olika former har man möjlighet utveckla både sig själv och barnen inom arbetet. Mitt arbete är varierat och jag möter många intressanta människor.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det kan ibland vara stressigt och högljudvolym.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Som fritidspedagog är man ofta stöd och resurs i en klass under skoldagen, man kan också få vara ansvarig för exempelvis idrotten eller bildlektionen. Jag planerar för verksamheten på fritids vi ska ha under veckan enskilt och med kollegor. När skolan är slut tar fritids vid och vi som arbetar ser till barnen får en aktiv och meningsfull tid på fritids. Jag tycker om att vistas ute och vara aktiv med barnen alla årets årstider, skogen är en rolig lekplats och inspirerande lärmiljö.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
För den intresserade finns många olika utvecklingsmöjligheter. Jag har valt utveckla mitt intresse inom specialpedagogik och matematik, har man intresse för något finns också möjligheterna.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är
Det är inte bara vi som lär barnen, barnen har mycket att lära oss.