Internt räddningsbefäl – Ringhals

Joakim Therén

Allmänheten har nytta av oss.

Jag arbetar som internt räddningsbefäl vilket innebär att jag vid larm ansvarar för brandstyrkan. Det handlar mest om olycksfall och när vi får ett larm har vi tio minuter att ta oss till olycksplatsen. Vårt släckningsområde sträcker sig även i Ringhals närområde och där vi även rycker ut på IVPA (I Väntan På Ambulans). Så vi är inte bara viktiga inne på Ringhals utan även för de närboende.

Jag trivs bra med att arbeta på Ringhals, här finns mycket folk med bra kompetenser och det finns alltid någon att fråga. Ringhals är en spännande arbetsplats, man vet aldrig vad som kommer att hända under arbetsdagen.