Projektledare inom social trygghet

Kajsa Sjösvärd – förebygger kriser i samhället 

Risker i samhället för gärna tankarna till översvämningar, stormar och ras. Men en minst lika stor riskfaktor är oroligheter bland människor och sociala motsättningar. Sedan några år tillbaka arbetar Länsstyrelsen Dalarna förebyggande med social trygghet. Kajsa Sjösvärd har en nyckelroll i arbetet som projektledare.

Förutom riskbedömning har Kajsa också arbetat med mänskliga rättigheter och samhällsplanering i sin nuvarande tjänst. Hon har en examen i psykologi med inriktning på risk-, krishantering och ledarskap men har även läst juridik och mänskliga rättigheter. 

 – Jag har stora möjligheter att själv påverka innehållet i min tjänst och det är jag väldigt nöjd med. Jag trivs med att göra lite olika saker. De olika uppgifterna gör att jag har nytta av nästan allt jag har studerat tidigare, framförallt krisberedskap och psykologi.

 

Fakta om Kajsa Sjösvärd

Yrke: Projektledare inom social trygghet.

Bakgrund och utbildning: Examen i psykologi med inriktning på risk-, krishantering och ledarskap och kurser i juridik och mänskliga rättigheter. Har tidigare arbetat på Länsstyrelsen i Västra Götaland och haft konsult-uppdrag hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och bland annat arbetat i Liberia och Sierra Leone.

Intressen: Resor, skidåkning, hundträning, vänner och familj och att äta god mat.