Ungdomskurator – Göteborgs kyrkliga Stadsmission

Jag heter Niklas och är 45 år och har jobbat 15 år inom socialt arbete. Senaste året har jag jobbat som ungdomskurator och dessförinnan som kurator, fältassistent, projektledare och behandlingsassistent.

Jag valde mitt yrke på grund av  
Mitt sociala engagemang, att arbeta med människor och för att inspirera och medverka till positiv förändring. En ytterligare bonus är att få göra det i en idéburen organisation som Stadsmissionen!

Jag har följande utbildning   
Socialpedagog (social omsorgsexamen med socialpedagogisk inriktning).

Denna utbildning krävs för mitt yrke: 
Socialpedagog, socionom.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Att arbeta hälsofrämjande och bidra till, och se resultat av, positiv förändring. Arbetet är också väldigt omväxlande dels eftersom det utgår från den jag träffar men också utifrån de 3 olika delarna i arbetet (som jag berättar om när jag beskriver en typisk arbetsdag)!

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
En kan bli för engagerad. Då är det bra med stöttande kollegor och handledning där en kan ”lasta av” sig. Arbetsbelastningen kan variera under perioder och vara ojämnt fördelad över året.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Startar med en kopp kaffe till mailen, sen har jag bokat träff med en ungdom. Vi ska prata om vart hen kan vända sig för att söka bostad och jag ska hjälpa till med en bostadsansökan. Som ungdomskurator arbetar jag på uppdrag av ungdomen och samtalen går ut på att motivera och stärka hen att använda sina resurser. Om det behövs kan jag också stötta i kontakten med, eller följa med till, socialtjänsten, yrkesvägledning eller andra myndigheter. 

Efter lunch har jag och en kollega Stressmart, en kortkurs i stresshantering som vi själva satt ihop och utvecklat, med en grupp ungdomar på en gymnasieskola. Vi träffas 1 gång/vecka i 6 veckor och pratar stresshantering, avslappning, framtid och hopp samt visar och testar metoder och verktyg att hantera till exempel stress och avslappning. 

På eftermiddagen arbetar jag i Mötesplats vardagsrummet, som är en delvis öppen verksamhet där vi lagar tillsammans mat med besökarna och har ett särskilt tema varje kväll. Vi säger delvis öppen eftersom alla besökare träffar någon av oss ungdomskuratorer innan de besöker vardagsrummet första gången.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Utveckling är en kontinuerlig process inom socialt arbete, skulle jag säga. I rollen som ungdomskurator är det viktigt att hålla sig a jour med trender, tendenser och aktuell forskning. Staden, universitet och regionen håller ofta föreläsningar och seminarier på aktuella teman och där ges bra möjligheter till påfyllnad.