Förrättningslantmätare

Jag heter Sophia och arbetar på Stadsbyggnadskontoret, Lantmäteriavdelningen i Varbergs kommun.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag visste inte alls vad jag ville göra efter gymnasiet, men hade tur och fick sommarjobb på Trafikverket där jag hade en lantmätare som handledare. Där fick jag se yrket på nära håll och blev inspirerad av hur varierat det är – att man både får jobba utomhus och träffa mycket folk och kan kombinera det med kluriga juridiska frågor och kartarbete i kontorsmiljö.

Jag har följande utbildning
Högskoleingenjör inom lantmäteri vid Högskolan i Gävle.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Att det händer grejer hela tiden. Full fart lockar mig och här vet jag alltid att något nytt väntar nästa dag. Och kollegorna! Vi är ett bra gäng med olika bakgrund och erfarenhet.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Om jag måste säga en nackdel så är det att det är väldigt mycket att göra. Det finns alltid något nytt ärende att ta tag i och då det händer så mycket i Varberg har vi just nu en lång kötid för våra ärenden.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Som förrättningslantmätare åker jag ut till fastighetsägare och sköter det som heter lantmäteriförrättning när det finns önskemål om att exempelvis göra en förändring som påverkar en fastighets yta eller storlek. På plats gör jag mätningar och markerar hur gränsdragningar påverkas. Sedan åker jag tillbaka till kontoret och justerar kartan, undersöker om det finns några juridiska hinder för förändringen eller om det finns uppgifter i arkiven att ta hänsyn till. Det kan till exempel visa sig att det går en gemensamt ägd väg på ett område där någon vill bygga. Jag arbetar också med att värdera mark, till exempel när parterna i en fastighetsaffär inte kommer överens om priset. Jobbet är väldigt varierat. Jag är ute och mäter 1–2 dagar i veckan, då har jag oftast med mig en kollega och träffar många så kallade sakägare, både privatpersoner och företag. Övrig tid är jag på kontoret, gör kartor, forskar i äldre kartor, skriver handlingar och deltar i olika projektmöten.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke
I en kommun som Varberg finns hur många möjligheter som helst. Här får jag lära mig alla delar av yrket och det händer så mycket spännande. Jag är med i vår projektgrupp för Varbergstunneln och ser också att det kommer att finnas många lantmäterifrågor i arbetet med nya stadsdelen Västerport. Jag tror att det finns väldigt stor potential att utvecklas här, och jobbet blir bara roligare ju mer jag växer i min roll.

Övrigt intressant med mitt yrke är
Att vi är en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. Det behövs ju lantmätare inom all utveckling av infrastruktur och byggnation. Det är skönt att ha ett yrke som alltid kommer att behövas, där det dessutom finns många olika arbetsuppgifter och möjligheter att specialisera sig.