Testingenjör

Testingenjör Andreas 
Jag jobbar som testingenjör på Volvo sedan 10 år tillbaka. Till vår utvecklingsavdelning får vi in olika uppdrag från kunder. Det kan t ex vara att utveckla en lastbilsmotor som ska släppa ut mindre koldioxid eller som ska ge fler hästkrafter.

Jag är utbildad högskoleingenjör i maskinteknik på Lunds Tekniska Högskola. På gymnasiet läste jag Teknisk linje (idag Teknikprogrammet).

Jag valde detta yrket eftersom jag alltid har haft ett stort intresse för ny teknik och motorer. Det är spännande att vara med och utveckla framtidens motorer.

Fördelarna med mitt jobb är många. Det är väldigt varierande arbetsuppgifter och stor frihet som också är kopplat till mycket eget ansvar. Det är spännande att jobba med sekretessbelagda uppdrag och utveckla motorer och andra fordonskomponenter långt innan de kommer ut på marknaden. En stor del av mitt jobb är också problemlösning t ex vid uppbyggnad av prototyper vilket är väldigt intressant. Det är väldigt roligt att jobba för en bättre miljö och utveckla miljövänligare motorer.

En nackdel kan vara att det alltid är kunden som bestämmer vad vi ska utveckla och det finns ofta en tuff tidsgräns för när det ska vara klart.

Jag har inga typiska arbetsdagar. Det enda som är samma varje dag är att kolla mailen, äta lunch och dricka lite kaffe. Ena dagen monterar jag ihop en nyutvecklad båtmotor i provrummet som ska provköras i 300 timmar. En annan dag kan jag vara på ett internationellt seminarium om nya bränslen. En tredje dag går jag igenom all data som ett prov på en växellåda har gett och sammanställer det så att det blir begripligt för andra.

Utvecklingsmöjligheterna är stora. Det finns många möjligheter att fördjupa sig inom något område t ex nya styrsystem eller avgasefterbehandling. Man har även möjlighet att bli projektledare för ett uppdrag. Det innebär att du har ansvaret för att det blir klart i tid och att det är du som rapporterar direkt till kunden.

Om du vill jobba med motorutveckling är det bra om du har ett intresse för ny teknik men även för datorer. Mycket sköts genom datorer och det kommer nya program hela tiden som man måste lära sig.