Hamnchef – Skellefteå kommun

Jag heter Lars och är 52 år och har jobbat som hamnchef i 6 år. 

Jag valde mitt yrke på grund av 
Det lät spännande eftersom det handlar om logistik och transporter.

Jag har följande utbildning  
Treårig ekonomisk linje på gymnasiet.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Svårt svara på. Du ska vara insatt i ekonomi, logistik, transport, teknik, arbetsledning, personal- och arbetsmiljöfrågor, fastigheter, farligt gods, hamnskydd, fartygsskydd, miljöfrågor, lagar och förordningar. Du ska även kunna bemöta både kunder och politiker. Jag tror dock att erfarenhet och läggning är viktigaste komponenterna.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Jag har Skellefteå kommuns bästa jobb! Jag får jobba med det jag tycker är kul. (Även om det självklart finns tråkiga arbetsuppgifter också så är de roliga roligare än vad de tråkiga är tråkiga.)

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Jag är aldrig riktigt ledig från jobbet eftersom hamnen aldrig är stängd. Men som tur är ser jag inte det som en nackdel.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Svårt svara på. En arbetsdag kan innehålla allt från ekonomifrågor och investeringsbudgetar till fastighetsfrågor och tekniska problem med vindmätare på en kran som är trasig. Jag deltar även i olika möten och träffar, till exempel kund- och leverantörsträffar, medarbetarsamtal och ledningsgruppsträffar.

Jag har ingen typisk arbetsdag utan en sak är säker – jag vet sällan vad dagen bär med sig eftersom det varierar hela tiden. Det är det som är tjusningen med jobbet.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  
Det är upp till mig själv att driva min utveckling.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Du ska vara både strukturerad och flexibel och kunna arbeta både med lång- och kortsiktiga frågor.