Lots

Lots - Dan
Jag är 37 år och har arbetat som Lots sedan 1995.

Så här länge har jag arbetat i mitt yrke
Jag har jobbat till sjöss sedan 1995. Först som 2:e styrman och överstyrman under åtta år och som befälhavare i 2 år. 2005 började jag som lots på Sjöfartsverket.

Jag valde mitt yrke på grund av…
… att jag har ett stort intresse för sjön och möjligheten att utvecklas i en spännande bransch.

Jag har följande utbildning
tekniskt gymnasium, sjökaptensprogrammet på högskolan och intern utbildning till lots.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Sjökaptensprogrammet på högskolan

Detta är fördelarna med mitt yrke
Det är ett roligt och intressant jobb med långa ledigheter

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Mycket nattjobb

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Som lots assisterar man befälhavaren ombord med att säkert navigera in fartyget till kaj eller ut från kaj till öppet vatten. När ett fartyg anlöper Göteborg åker lotsen ut till fartyget och går ombord. Lotsen ser till att fartyget navigerar rätt i farleden och förtöjer på ett riktigt sätt. Som lots har man specialkunskaper om vissa farleder och med tiden får man stor vana vid att köra många olika typer av fartyg.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Vill man så finns det möjligheter att utöver lotsningsuppdragen ta på sig andra arbetsuppgifter inom Sjöfartsverket. Det kan röra sig om allt från sjöräddning till internationella samarbetsprojekt eller utbildning.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Man möter många intressanta människor från många olika kulturer och man får köra väldigt mycket båt. Gillar man det så är det ett mycket spännande jobb att vara lots.