Skor
För SYV & Lärare -För SYV & Lärare +

Du är här: Framtidsvalet / För SYV & Lärare / Om Framtidsvalet

FRAMTIDSVALET

Katalogen ges ut i två versioner: en för högstadiet och en för gymnasiet. Framtidsvalet kan beställas helt kostnadsfritt.

Det här innehåller Framtidsvalet:

INFORMATIONSDEL
Här kan eleverna läsa om prao, sommarjobb, framtidens arbetsmarknad, hur man söker jobb, självkänsla mm. Här finns ett intressetest att göra och arbetsuppgifter att lösa.
I Framtidsvalet Grundskolan presenteras de olika gymnasieprogrammen genom en översikt. Varje program presenteras därefter.

RIKSTÄCKANDE DEL
Här presenteras:
Branscher och fackförbund
• Rikstäckande företag  

REGIONAL DEL - FÖRETAG
Här presenteras det regionala näringslivet. Denna del skiljer sig åt mellan länen. Framtidsvalet finns i 21 olika editioner, varje län har alltså sin egen Framtidsvalet där de lokala företagen presenterar sig. Varje företag/sida har en faktaruta med antal anställda, yrken inom företaget, utbildningsvägar, rekryteringsbehov och kontaktperson.

REGIONAL DEL - GYMNASIEUTBILDNINGAR
Denna del finns enbart med i Framtidsvalet för grundskolan.
Här presenteras gymnasieutbildningar i respektive län. Faktaruta med skolornas program, skolans profil och kontaktuppgifter finns på varje sida.

I Framtidsvalet finns ett register som är indelat i kategorier så eleverna kan söka företag/branscher inom det område de är intresserade.

våra produkter
Webbutveckling: Novitell AB