Handels- och administrationsprogrammet, HA

Vill du lära dig hur man prissätter varor? Tycker du att det är roligt att ge god service? Är du intresserad av administration? Vill du jobba som inköpare? Då kanske Handels- och administrationsprogrammet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

2 inriktningar

Administrativ service

Du lär dig om administration, ledarskap och organisation i företag och offentlig förvaltning. Du lär dig också om entreprenörskap och service.

Exempel på yrken:

 • Ekonomiassistent
 • IT-administratör
 • Marknadsassisten
 • Personalassistent
 • Redovisningsassistent
 • Arbete inom kundservice och reception.

 

 

Handel och service

Du lär dig om detalj- och partihandel. Du lär dig också om näthandel, ledarskap och företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation.

Exempel på yrken:

 • Butikskommunikatör
 • Butikssäljare
 • Företagssäljare
 • Handlare
 • Inköpare
 • Marknadsförare
 • Arbete inom logistik eller kundservice

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling. Du lär dig administrativt och organisatoriskt arbete inom företag och offentlig förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation, kundservice, konferens- och receptionsarbete.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: entreprenörskap, försäljning och kundservice, handel, information och kommunikation.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer
På programmet tränar du din förmåga att möta människor och utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare. Du tränar dig i att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme.
Du arbetar ofta i projektform, och tränar din förmåga till att vara aktiv och företagande. Du förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

Gymnasiearbete
I slutet av Handels- och administrationsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper du behöver för att börja jobba med det som du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet är det möjligt att välja detta. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.