Apoteksbranschen

Apotek – Här finns det jobb!

Välkommen till vård, hälsa och välbefinnande!
Är Du intresserad av vård, hälsa och välbefinnande? Vill Du bli samhällets läkemedelsexpert? Vill Du ha ett jobb där du där Du kan hjälpa andra? Apoteksbranschen erbjuder unika möjligheter till spännande och utvecklande arbeten både för dig som är intresserad av läkemedel och naturvetenskapliga ämnen och dig som är intresserad av hälsa och friskvård. Över hälften av de apoteksanställda är högskoleutbildade farmaceuter (apotekare och receptarier), en fjärdedel är yrkesutbildade apotekstekniker och resterande tillhör andra yrkeskategorier.

Här finns det jobb!
Vi söker nya medarbetare som vill jobba med läkemedel och hälsa i kundmöten. Jobb på apotek finns över över hela landet, både på mindre orter och i större städer samt via e-handel. Det finns över 1 400 apotek i landet som totalt sysselsätter över 10 000 personer.

Apoteksbranschen växer och är i ständig förändring. Idag finns det ett stort antal arbetsgivare att välja mellan. Hos oss finns det jobb! Branschen behöver framför allt fler utbildade farmaceuter men även utbildade apotekstekniker är eftertraktade. Läs mer om apoteksbranschen och vilka utbildningar som leder till jobb på apotek på www.jobbapåapotek.se.
Välkommen!

Mer information om yrkena inom branschen

Receptarie, högskoleutbildning (3 år)
Receptarien arbetar med läkemedelsinformation och rådgivning, ansvarar för att kunden får sitt läkemedel i rätt dos och kan använda sin medicin på rätt sätt.

Apotekstekniker, yrkeshögskoleutbildning (1,5 år)
Apotek är mer än receptbelagda mediciner. Som apotekstekniker ger man tips och råd om allt från tandvård, hudvård, värk och hygien till solskydd och hur kunden själv kan behandla och lindra enklare åkommor.

Apotekare, högskoleutbildning (5 år)
De fördjupade läkemedelskunskaper som apotekare har gör att de utöver det dagliga mötet med kunden ofta får spännande specialistfunktioner i apoteksbranschen. Apotekare arbetar också med utbildning av apotekspersonal och sjukvårdspersonal.

ADRESS
Sveriges Apoteksförening
Regeringsgatan 60
111 56 STOCKHOLM