WorldSkills Sweden AB

Den ljusa framtiden finns på yrkesprogrammen

Ungdomar som väljer ett yrkesprogram har lite lättare att få jobb, mår bättre och känner sig bättre rustade för sitt framtida arbetsliv, än jämnåriga som valde andra utbildningar.

På DinTalang.se finns mer information om detta, inklusive vårt talangtest. Där kan ungdomarna själva göra testet som guidar dem till rätt yrkesprogram.

Ta hjälp av talangtestet: dintalang.se/test

ADRESS
WorldSkills Sweden AB
Sjöängsvägen 7
192 72 SOLLENTUNA

Kampanjen DinTalang är en satsning för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Bakom satsningen står WorldSkills Sweden där regeringen och arbetsmarknadens parter samverkar. WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt.