WorldSkills Sweden AB

Låt din talang välja gymnasieprogram

Intresse och talang kan ta dig långt. Går du dessutom ett yrkesprogram så kan du välja mellan att börja jobba direkt efter gymnasiet eller fortsätta studera. Ett yrkesprogram är rätt val för dig som är praktisk och vill lära dig ett yrke från grunden. Kolla in yrkesprogrammen som passar dig.

Ta hjälp av talangtestet.

ADRESS
WorldSkills Sweden AB
Sjöängsvägen 7
192 72 SOLLENTUNA

Kampanjen DinTalang är en satsning för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Bakom satsningen står WorldSkills Sweden där regeringen och arbetsmarknadens parter samverkar. WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt.