Östergötlands län

AB Stångåstaden
Jenny Ahlbert
013-208500

Riksbyggen
Jeanette Kaukonen
011-21 95 22

Svenska Kyrkan i Linköping
Karin Wall-Källming
013-24 26 11

Sveriges Bagare & Konditorer
Oskar Frising

Söderbergs Personbilar i Norrköping
Magnus Hjort
011-28 01 37