Skåne län

Järnvägsbranschen
Euromaint Rail AB – Göran Bengtsson 076-0006051 Landskrona
Euromaint Rail AB – Peter Zachrison 076-4950896
SweMaint AB – Paul Söndergaard. Personalchef 0733-34 77 06

MKB
Karin Svensson
040-31 33 10

Riksbyggen
Pernilla Möller
042-18 66 60

Rörläggaren AB
Kerstin Holen
040-98 78 60

Sveriges Bagare & Konditorer
Nina Johansson