Inspiration hur man kan använda katalogen Framtidsvalet

Handledningen följer med vid beställning av Framtidsvalet.

I Handledningen finns tips & idéer på hur Framtidsvalet kan användas.

Exempel på hur katalogen kan användas:

Vid olika temaarbeten
Exempel på teman kan vara:
Arbetsmarknaden – Hur ser arbetsmarknaden ut och var finns framtidens jobb? Hur söker man jobb och vad behöver man tänka på?
Arbetsmiljö – Hur ser arbetsmiljön ut inom olika branscher? Vem passar på vilket jobb? Vad finns det för förutfattade meningar?
Samhället – Hur ser det ut runt omkring oss? Företagen utvecklas allt snabbare, hur ser framtiden ut?

I undervisningen – olika ämnen
Vi har tagit fram många olika arbetsuppgifter som du direkt kan använda på dina lektioner. De flesta uppgifterna kopplar till näringslivet, både lokalt och nationellt. Fler uppgifterna hittar du på Inspirationskanalen på vår hemsida. Några exempel på ämnen med uppgifter är:
• Historia • Matematik • Samhällsvetenskap • Svenska • Språk

Eleverna arbetar individuellt – lektionstid
• Arbetsuppgifter på den rikstäckande delen
• Arbetsuppgifter om att välja yrke
• Intressetest
• Träna på hur man söker jobb och hur man skriver en CV

Eleverna arbetar i grupp – lektionstid
• Dramatisera en anställningsintervju
• Muntliga presentationer inför klassen av yrken/företag med hjälp av text i Framtidsvalet
• Gruppdiskussioner om hur man beter sig på en arbetsplats/praktikplats

I enskild vägledning
Vid vägledningssamtal ger katalogen en bra översikt över utbildningar, yrken och framtida kompetensbehov.

I gruppvägledning
Gör intressetestet för att skapa diskussion och tankar kring val. Låt eleverna parvis eller i grupp diskutera sina val. I mindre grupper kan eleverna diskutera fördomar de har kring olika yrkesroller samt deras dröm-yrken och hur de når dit.

Inför prao/praktik
Inledningsvis kan eleverna läsa den information i Framtidsvalet som handlar om prao. Därefter finns det många olika företag och branscher att läsa om och eventuellt skapa ett intresse kring. Läs även stycket om sommarjobb. Det är bra om eleven vårdar kontakten på sin praktik i sökandet efter sommarjobb.

Vid föräldramöte
Dela ut Framtidsvalet till föräldrarna och uppmana till samtal med ungdomarna. Tipsa gärna om vår Föräldra-
information på hemsidan. Här finns förslag och råd om hur de kan stötta sin tonåring i sitt val.

Inför gymnasievalet
Låt eleverna göra intressetestet (endast i Framtidsvalet Grundskolan) - för att få igång en diskussion och elevernas tankar kring valet. Testet finns även att göra på hemsidan www.framtidsvalet.se. Läs eller bläddra igenom den samlade och konkreta informationen som finns om de 18 nationella programmen. Det finns även information kring valtips, frisökning och spetsutbildningar. Det kan vara bra att läsa om framtidens arbetsmarknad - även om det inte ska styra över elevens intressen och val. På bransch- och företagssidorna finns information om vilka utbildningsvägar företagen/branscherna efterfrågar och vilken arbetskraft de behöver. Boka in vår inspirationslektion Framtidståget på höstterminen, för elever i årskurs 9 samt på IM.

Inför vidare studier
I Framtidsvalet Gymnasiet finns information om utlandsstudier, högskoleprovet, olika studievägar mm.

Inför jobb och jobbsökande
Läs om: Framtidens arbetsmarkand, Hur du söker jobb, Hur du skriver en jobbansökan mm. I Framtidsvalet för grundskolan finns även information om prao och sommarjobb. I Framtidsvalet för Gymnasiet finns information om När jobbet är ditt, Jobba utomlands, Sommarjobb och Starta eget.