Kemi

Inom vilka yrken har man nytta av kemi?
Arbeta enskilt eller med en kompis
och se hur många ni kommer på!