Prao

Sedan 1 juli 2018 har det varit obligatoriskt med prao i grundskolan. Praon genomförs på många olika sätt i olika kommuner. Oavsett om eleven valt praoplatsen själv eller inte är syftet med prao att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

Vi har tagit fram en ny broschyr som är till arbetsgivarna som funderar på att ta emot en praoelev. Lite tips och idéer om upplägg på praon.

Ni får gärna ladda ner vår pdf här och delge till både dem och till eleverna.

Det är inte alltid lätt att hitta en praoplats och att våga fråga. Här finns några tips till eleverna som de kan tänka på innan, under och efter praon samt tips var andra elever har varit.

Arbetsmiljöverket har tagit fram en broschyr vad som gäller för barn och ungdomar under 18 år. Här kan du läsa om de särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider som gäller och annat som är viktigt att tänka på.