Luftvärnsregementet

Utmana dig själv - försvara Sverige

Luftvärnets uppgift är att övervaka luftrummet med radar, upptäcka hot och bekämpa fiender med robotar.

Att säkra svenskt luftrum från obehöriga är en förutsättning för att hävda landets suveränitet. Det gör luftvärnet tillsammans med flygvapnet. Luftvärnet arbetar med mobila robotsystem och sensorer och det ställs höga krav på uthållighet och teknisk kunskap. På så sätt kan vi skydda civilbefolkningen, byggnader och platser som är viktiga för samhället.