Kriminalvården – Anstalt Saltvik, Härnösand och Ljustadelen

VILL DU JOBBA PÅ SALTVIK, HÄRNÖSAND ELLER LJUSTADALEN SOM KRIMINALVÅRDARE?

ETT VIKTIGT JOBB MED STORA KARRIÄRSMÖJLIGHETER!

Som kriminalvårdare är man med och bidrar till vårt viktiga samhällsuppdrag att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Tillsammans med kunniga kollegor motivera intagna till ett liv utan kriminalitet. Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag med daglig kontakt med de intagna. Kriminalvården bevakar, visiterar och planerar de intagas frigivning. Genom samtal och rådgivning motivera dem att reflektera över sin situation och komma ut bättre.

I Härnösand finns anstalten Saltvik och anstalten Härnösand och på Saltvik finns även ett häkte. I Sundsvall finns anstalten Ljustadalen som är en kvinnoanstalt. Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nya kriminalvårdare. Vi söker kriminalvårdare som har en humanistisk grundsyn, empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt samtidigt vara tydlig, stabil och sätta gränser. Du får lön under hela kriminalvårdens grundutbildning.

Läs mer på www.kriminalvården.se

ADRESS
Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077-22 80 800

Yrken

Vi har ca 70st olika yrkestitlar nationellt inom anstalt, häkte, transport, frivård och stödverksamhet. Det vi eftersöker nu, och som också är den största yrkes-gruppen, är kriminalvårdare.