Räddningstjänsten i Luleå

Sedan 1898 har Räddningstjänsten Luleå arbetat för att minska samhällets risker genom att förebygga olyckor, skydda och rädda liv, egendom och miljö. I samverkan med de flesta kommunerna i norra Norrland har vi resurserna att hjälpa dig när olyckan är framme.

Vårt mål är att minimera antalet olyckor och dess konsekvenser och därför planerar och organiserar vi vår verksamhet så att räddningsinsatser kan påbörjas så snabbt som möjligt och genomföras på ett effektivt sätt.

För att förhindra olyckan sätts det förebyggande arbetet allt mer i fokus. Vi hjälper och stöder både personer, organisationer och andra myndigheter med att kunna agera om det händer något samt att förstå lagarna som styr vår verksamhet. Räddningstjänstens verksamhet har till stor del koncentrerats på det utryckande arbetet men vi sysslar med mycket annat också, primärt sådant som bidrar till att förhindra att olyckan sker.

Vill du bli en av oss?
Brandman - heltid
För dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet finns en tvåårig eftergymnasial utbildning i skydd mot olyckor. Under utbildningen lär du dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser. Läs mer om utbildningen här.

Deltidsbrandman = Räddningspersonal i beredskap – RIB
Deltidsbrandmän är personer som utöver ett civilt yrke också vid larm står i beredskap att ikläda sig rollen som brandman. För att bli deltidsbrandman måste man vara bo och arbeta i en ort där en RIB-station utgör räddningstjänsten. För Luleå kommuns del är det i Råneå det för närvarande finns RIB. Vi söker kontinuerligt efter nya ”RIB:are

Brandbefäl
Förutom utbildningen till brandman kan du vidareutbilda dig till befäl, utbildningen finns i två nivåer RL A och RL B, efter genomförd utbildning har du möjlighet att arbeta operativt som styrkebefäl i ett skiftlag. Utöver styrkeledare finns även möjligheten att arbeta som brandinspektör i såväl operativt som förebyggande arbete, väljer du det förebyggande spåret så finns en utbildning Tillsyn A, där du får delegation att utföra tillsyner och andra myndighetsutövningar, du kan läsa mer om utbildningarna på MSB hemsida.

Brandingenjör
Som brandingenjör kan du arbeta med allt från brandförebyggande, tillståndsprövning, tillsyn, avancerade riskanalyser eller andra kvalificerade utredningar. Brand-ingenjörer med påbyggnadsutbildningen RUB kan också arbeta som brandbefäl och leda räddningstjänst både på skadeplats eller i räddningscentralen. Brandingenjörsutbildningen består av de naturvetenskapliga grunderna och brandteknik samt speciella kurser som ger kunskaper om riskerna i ett modernt samhälle. Förutom brand ger utbildningen gedigen kompetens inom riskhantering. Detta inkluderar metoder för att identifiera risker, bedöma risker samt ge förslag på hur riskerna kan minskas eller elimineras. Utbildningen kännetecknas av att ligga steget före, dvs. agera istället för att reagera. Brandingenjörsutbildningen finns vid Luleå tekniska universitet och Lunds tekniska högskola.

Att jobba inom räddningstjänsten är ett hett framtidsval!

ADRESS

Räddningstjänsten Luleå
Skomakargatan 35
972 41 LULEÅ

Telefon: 0920-45 30 00

Yrken

Utbildningsvägar

Brandman: SMO, skydd mot olyckor, tvåårig eftergymnasial utbildning

RIB: GRIB, grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (7 veckor totalt)

Dessa två utbildningar anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer på msb.se
Brandingenjör: Lunds och Luleås tekniska högskola. Läs mer på lth.se och ltu.se.