Nerikes Brandkår

Vill du vara med och arbeta för ett tryggare samhälle?

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Lindesberg, Nora, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Ljusnarsberg och Askersund samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Vi täcker in ett område med ca 250 000 invånare, och rycker ut på omkring 3 000 händelser per år. Tillsammans med räddningstjänsterna i Värmland och Dalarna bedriver vi en gemensam ledningsfunktion som stöttar räddningsstyrkorna ute på olycksplats. Totalt hanterar ledningscentralen ca 8 000 larm per år.

Som brandman släcker du inte bara bränder, utan rycker även ut vid trafikolyckor, kemikalieutsläpp, drunkningstillbud m.m. Mycket av brandmannens vardag handlar om underhåll av utrustning, övning, fysisk träning samt att vara ute i samhället och informera om brandsäkerhet. Inom brandmannayrket kan du vidareutbilda dig till arbetsledare för styrkan, såväl inne på stationen som ute vid räddningsinsatser. Du kan också välja att specialisera dig på t.ex. olycksförebyggande arbete eller till larmbefäl i vår ledningscentral. Förmåga att jobba i grupp, och att ställa upp för varandra, är en betydelsefull egenskap för en brandman. Även god fysik, och att kunna jobba under stress, är viktigt.

Som brandingenjör arbetar du med brandsäkerhet inom flera områden - dels med förebyggande insatser, men också som ansvarig räddningsledare under räddningsinsatser. En brandingenjör samarbetar ofta med andra myndigheter och organisationer.
Arbetsuppgifterna kan vara att beräkna brandskydd för nybyggnation, göra riskbedömningar, utföra tillsyner, ge brandteknisk rådgivning, etc. Är du brandingenjör måste du vara bra på att både samarbeta och att arbeta självständigt. Du bör kunna planera såväl långsiktigt som kortsiktigt, och kunna uttrycka dig bra i tal och skrift.

Adress

Nerikes Brandkår
Box 33600 
701 35 ÖREBRO

Besök: Nastagatan 10 A, Örebro

Telefon: 010-176 20 00 (vxl)

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand