Räddningstjänsten Östra Götaland

Vill du jobba med att skapa ett säkrare samhälle?

Som brandman eller brandingenjör hos oss får du ett varierat arbete där du får hjälpa andra och göra stor skillnad!

Vi på Räddningstjänsten Östra Götaland ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner i Östergötland. Vårt uppdrag handlar både om att förebygga att olyckor inträffar och att minska skadorna när olyckor ändå sker.

Arbete innan olyckor
För att förebygga bränder, informerar vi människor om hur de kan få ett säkrare hem. Vi besöker också skolor och utbildar elever. Vi besöker även andra platser och ser till att de är säkra, till exempel företag och andra verksamheter. I vårt uppdrag samarbetar vi mycket med kommunerna i vårt område och är delaktiga när det byggs hus och planeras nya stadsdelar. Allt för att samhället ska vara så säkert som möjligt.

Arbete under olyckor
Trots att mycket görs för att vi ska ha en säker vardag, kommer olyckor ändå alltid att inträffa. Då är det vårt uppdrag att hjälpa dem som drabbas. När en olycka sker blir vi larmade och åker iväg för att göra en räddningsinsats. Det kan till exempel handla om att släcka bränder och hjälpa människor vid trafikolyckor.
Vi får larm om många sorters olyckor, och därför måste vi hela tiden öva och utbilda oss, så att vi kan det vi behöver.

Arbete efter olyckor
Den som drabbats av en olycka behöver ofta stöd på olika sätt. Där hjälper vi till genom att informera de drabbade om olyckan, vårt arbete och vilken hjälp de kan få. För att kunna möta drabbade människor efter en olycka måste vi ha empati och kunna kommunicera på ett bra sätt. När en olycka har skett, arbetar vi också med att undersöka orsaken till den, och utvärderar hur vi jobbade.

Plugga till brandman eller brandingenjör och sök jobb hos oss!

Välkommen!

ADRESS
Räddningstjänsten Östra Götaland
Telefon: 010-480 40 00 (vx)

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand