Räddningstjänsten Östra Götaland

Lita på din styrka

Förtroendet för räddningstjänsten är stort bland invånarna. De litar på att vi finns där för dem i vardagen, i alla situationer. För att leva upp till det förtroendet behöver vi kunna lösa många olika utmaningar.

Vi måste sprida kunskap. De vi möter ska veta hur de undviker faror och olyckor – hemma, på jobbet, i naturen. Det gäller alla invånare i alla åldrar, men inte minst framtidens säkerhetsambassadörer på förskolor och skolor.

Vi måste kunna möta våra medmänniskor, där de befinner sig. Både geografiskt och känslomässigt. Vi måste kunna hantera människor i kris. Professionellt och emotionellt.

Vi måste kunna släcka bränder, snabbt och säkert, och hjälpa till vid alla olika sorters olyckor.

Vi måste finnas där för varandra, och se till att alla som jobbar hos oss har de bästa förutsättningarna att uppfylla sitt viktiga uppdrag.

Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Så vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss.

ADRESS

Räddningstjänsten Östra Götaland

Telefon: 010-480 40 00 (vx)

Yrken

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand