Räddningstjänsten Östra Götaland

Är du intresserad av ett omväxlande yrke och drivs av en längtan att hjälpa andra och vara med och skapa ett säkrare samhälle, då ska du läsa till brandman eller brandingenjör och söka jobb hos oss!

Räddningstjänsten utvecklas ständigt eftersom riskerna och olyckorna förändras. Tidigare var huvuduppgiften att göra räddningsinsatser vid olyckor men idag har vi en lika viktig uppgift både innan och efter en olycka. Vårt främsta arbete läggs på att förebygga olyckorna och de bästa olyckorna är de som aldrig inträffar.

Arbete innan olyckor
Förebyggande arbete innebär många olika saker. En är att genom utbildning och information lära människor att själva förhindra och agera vid olyckor. Det gör vi bland annat genom att vi utbildar skolbarn. En annan är att genom så kallade tillsyner, se till att offentliga miljöer är säkra att vistas i om det skulle börja brinna. En tredje är att medverka i samhällets utveckling så att det blir så säkert som möjligt med hänsyn till de risker som finns.

Arbete vid olyckor
Trots att mycket görs för att vi ska ha en säker vardag, kommer olyckor alltid att inträffa och då har räddningstjänsten i uppgift att hjälpa den som drabbats. Vi åker både på larm om trafikolyckor, bränder, farliga utsläpp och vissa sjukvårdslarm. Bredden av våra larm innebär att man ständigt övar och utbildar sig.

Arbete efter olyckor
Den som drabbats av en olycka behöver ofta stöd på olika sätt. Räddningstjänsten arbetar därför även med att bland annat informera de drabbade om olyckan och räddningstjänstens arbete samt vilken fortsatt hjälp man kan få. Att kunna möta drabbade människor efter en olycka kräver empati och förmåga att kommunicera bra. Efter olyckor arbetar räddningstjänsten dessutom med att undersöka olyckor och förlopp samt med att utvärdera insatsernas genomförande.

ADRESS
Räddningstjänsten Östra Götaland
Telefon: 010-480 40 00 (vx)

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand