SÄKERHETSARBETE

Inom säkerhetsarbete finns många olika inriktningar att välja mellan. Man kan ha ett yrke där man förebygger olyckor och brott eller arbeta när en olycka har hänt eller ett brott begåtts. Uppmärksamhet kring brand och brandsäkerhet har ökat. I framtiden kommer allt större vikt att läggas på förebyggande arbete inom området skydd mot olyckor. Inom området kan man till exempel arbeta med:

  • Bevakning av lokaler/människor
  • Brandskydd
  • Räddningsarbete
  • Flygplatskontroll
  • Kustbevakning

Man har kontakt med många människor och samarbetar ofta med olika yrkesgrupper. Till exempel arbetar poliser, tulltjänstemän och kustbevakningstjänstemän tillsammans med flygplatskontrollanter i frågor kring smuggling och terrorism. Den tekniska utvecklingen inom hela säkerhetsbranschen innebär att arbetsuppgifter för bland annat väktare blir mer avancerade, exempelvis ställer det krav på ett större tekniskt kunnande.