Uppräkningspersonal

Man blir ett sammansvetsat gäng och har kul på jobbet berättar Jenny.

Vilken utbildning behöver man ha för att arbeta som uppräkningspersonal?
För att jobba på en uppräkningscentral krävs en fullgjord gymnasieutbildning och att man är 18 år fyllda. Sedan finns det möjlighet till vidareutbildning internt.

Varför valde du ditt jobb?
Det verkade vara ett spännande jobb och Loomis är ett stort och stabilt företag att arbeta på.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter i ditt jobb?
Vill man gå vidare och utvecklas så kan man göra det, idéer och initiativ välkomnas. Jag började på uppräkningscentralen och gick sedan vidare till Loomis kundtjänst och jobbar idag som administratör. Som administratör registrerar jag avtal och sköter faktureringen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
På uppräkningscentralen tar man emot kontanterna som värdetransportörerna kommer in med. Kontanterna laddas i maskinerna som räknar upp och kontrollerar dem. Efter det registrerar vi insättningarna på kundernas konton.

Vad är fördelarna med att jobba på en uppräkningscentral?
Det är en bra inkörsport, man lär sig hela processen i företaget. När man arbetar tätt tillsammans så blir man ett sammansvetsat gäng och har kul på jobbet. Vi har också mycket kontakt med övrig personal i företaget.

Vad är nackdelarna med ditt jobb?
Arbetstiderna är fasta och det förekommer nattarbete.

Har du några tips för den som funderar på vad man vill jobba med?
Tänk på vad du själv vill göra, inte vad dina föräldrar eller andra förväntar sig att du ska göra. Det är du som ska vara på arbetet 8 timmar per dag, därför är det viktigt att du trivs och har kul!