Strålskyddare – Ringhals

Det finns goda utvecklingsmöjligheter på Ringhals

Jag arbetar som revisionsplanerare för skydd på Ringhals 1. Jag har varit anställd på Ringhals sedan 2006 och innan dess arbetade jag i fem år som strålskyddsentreprenör. I min roll som revisionsplanerare ansvarar jag för att forma en skyddsorganisation som på bästa vis hjälper personalen under revisionen att utföra sina arbeten på ett säkert sätt och med så låg stråldos som möjligt.

Jag trivs bra på Ringhals, det är en intressant arbetsplats och man träffar mycket folk. Vill man testa på ett annat yrke i organisationen finns goda utvecklingsmöjligheter.