Räddningsledare

Räddningsledare - Birgitta 
Jag är 55 år och har arbetat som räddningsledare i ca 30 år.

Arbetsplats 
Sjöfartsverket, Sjö- och Flygräddningscentralen i Göteborg

Jag valde mitt yrke på grund av… 
Det är utvecklande, spännande och man har mycket kontakt med människor. Det är tillfredsställande att känna att man hjälper till.

Jag har följande utbildning 
Jag är utbildad radiotelegrafist och har jobbat till sjöss. När jag anställdes som räddningsledare fick jag gå intern utbildning, både i teori och i praktik på Sjöfartsverket.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Numera krävs det en högre nautisk kompetens för att jobba som räddningsledare, vanligtvis sjökapten.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Det här är ett mycket omväxlande jobb, man vet aldrig vad som kan hända under ett arbetspass. Man har kontakt med så många olika människor och man måste försöka lösa problem av skiftande karaktär.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Under höst och vinter är det inte lika många larm och det kan bli lite långsamt. Men fördelen är att man då kan använda tiden till att uppdatera sig på nyheter, både tekniskt och teoretiskt.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Sjö- och Flygräddningscentralen är bemannad dygnet runt och vi jobbar på schema. När jag börjar mitt arbetspass kollar jag först att all teknik fungerar och hur väderläget är. Under sommaren är det ”högsäsong” för oss eftersom de flesta larmen kommer från fritidsbåtar och då är vi fullt upptagna med att hantera det. De samtal jag tar emot kan handla om allt från stora olyckor och drunkningstillbud till att någon har sett en båt som driver till sjöss. När det är fara för människors liv kan vi larma ut båtar, flyg och räddningshelikoptrar för att undsätta nödställda.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Vid sidan av mina ordinarie arbetsuppgifter finns det möjlighet att jobba med lite annat. Det kan till exempel handla om att planera övningar och hålla föreläsningar.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
Att vara räddningsledare är roligt och mycket givande. Det blir aldrig slentrian. Att kunna hjälpa människor med både små och stora problem tycker jag är viktigt.