Brandman – Räddningstjänsten Syd

Jag heter Malin och är 26 år och har jobbat som brandman i 7 år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag bestämde mig redan på lågstadiet att jag ville bli brandman, sen har det bara rullat på…

Jag har följande utbildning  
SMO (Skydd mot olyckor) i Revinge, 2 år

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
SMO (Skydd mot Olyckor), en tvåårig eftergymnasial utbildning som bedrivs av MSB. Vissa arbetsgivare kräver även C-körkort. (MSB står för Myndigheten för samhällsskydd för beredskap)

Detta är fördelarna med mitt yrke
Det är varierande och utvecklande, ingen dag är den andra lik och jag har möjligheten att hjälpa, och göra skillnad för andra människor. Dessutom är det en bra gemenskap i arbetslagen.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Arbetsmiljön på larm kan vara tung, smutsig, bullrig och på andra vis påfrestande. Det kan vara slitsamt att jobba mycket nätter. 

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Vi börjar alltid passet med att kontrollera vår utrustning, därefter kan vi ha övningar, material/fordons/lokal-vård, informationsinsatser, utbildningar eller annat stationsarbete. Varje arbetspass har vi också fysisk träning t.ex. styrketräning, löpning eller simning. 

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Man kan fördjupa sig och gå vidareutbildningar inom olika yrkesområden t.ex. sjukvård, räddningsledning och tillsynsarbete där man kontrollerar brandskydd. 

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Mitt jobb känns meningsfullt!

Att jobba som brandman innebär oregelbundna arbetstider och att man jobbar storhelger. Det kan kännas tråkigt att behöva vara ifrån sin familj men det bidrar också till den starka gemenskapen som finns på arbetsplatsen.