Brandingenjör – Räddningstjänsten Syd

Jag heter Monica och är 41 år och har jobbat som brandingenjör i 14 år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag ville arbeta med något där jag kunde kombinera teknik och människor. Brandingenjör kändes som rätt val.

Jag har följande utbildning  
Brandingenjörsutbildning på LTH, 3,5 år. Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer på MSB:s skola i Revinge, 1 år. (MSB står för Myndigheten för samhällsskydd för beredskap)

Denna utbildning krävs för mitt yrke  
Brandingenjörsutbildning samt ”Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer” krävs för att kunna arbeta operativt som räddningsledare.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Jag får träffa mycket människor och jag har möjlighet att arbeta inom många olika områden. Det kan vara allt från att förebygga bränder och olyckor till att arbeta efter en olycka eller brand med att förhindra att de händer igen. Mitt arbete är väldigt varierande!

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ibland är det väldigt många bollar i luften och det gäller att kunna prioritera rätt.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Mina arbetsuppgifter varierar mycket och kan se väldigt olika ut periodvis. Under en vecka kan jag till exempel:

  1. Träffa kommunen i något ärende
  2. Skriva på en projektplan eller annat administrativt arbete
  3. Träffa ett regionalt nätverk för räddningstjänster
  4. Hålla utbildning inom brandskydd
  5. Göra tillsyner hos någon verksamhet, där vi kontrollerar brandskyddet.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Inom mitt yrke finns flera olika utvecklingsmöjligheter, såsom:

  • bli specialist inom ett visst område, t.ex. byggnadstekniskt brandskydd
  • utvecklas till att driva projekt
  • arbeta med planering och uppföljning av verksamheter
  • bli chef
  • arbeta operativt