Räddningstjänsten Syd

Vilket är ditt drömyrke?

På Räddningstjänsten Syd jobbar brandmän, brandingenjörer, instruktörer och brandinspektörer tillsammans med många andra yrkesgrupper. Att jobba inom räddningstjänsten innebär att göra en viktig samhällsinsats.

Viktigast för oss är att förhindra olyckor och snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser. Dygnet runt, årets alla dagar är vi i tjänst och redo att göra skillnad i människors liv.

Vi åker inte bara på olyckor som redan inträffat, utan arbetar mycket med att förhindra att de ska inträffa över huvudtaget. Det gör vi genom att informera om risker och ger råd till privatpersoner. Vi utbildar organisationer i brandskydd och första hjälpen, utfärdar tillstånd för brandfarlig och explosiv vara och mycket mer. När en olycka inträffat följer vi upp med information för att skapa trygghet och utreder orsaker till olyckan.
Vill du vara med och påverka det?

Som brandman åker man på trafikolyckor, bränder, kemolyckor, drunkningar, stormskador och sjukvårdslarm. Det finns möjligheter att även bli räddningsdykare, kemdykare, skytt, båtförare med mera.

Som brandingenjör kan man jobba både förebyggande med tillsyn och samhällsplanering men också utryckande som befäl på olycksplats eller med att leda räddningsinsatser från räddningscentralen.

Brandman som extrajobb?
Det går också att arbeta som deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det också kallas. Det är som ett extrajobb vid sidan av ditt vanliga arbete. Då har man beredskap hemma eller på arbetet, var tredje eller fjärde vecka, och larmas via personsökare till stationen när olyckan inträffar. Vid larm har man ungefär fem minuter på sig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan.

ADRESS 
Räddningstjänsten Syd

Telefon: 046-540 46 00

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand