Räddningstjänsten Syd

OCH NYA KOLLEGOR?

Lisa, Brandingenjör
Jag visste att jag ville bli ingenjör och lockades av att man som brandingenjör får arbeta mycket med de teoretiska bitarna och sen omsätta dem i praktiken. Man kan bland annat jobba som räddningsledare, eller med stadsplanering och större evenemang.

En vanlig dag för mig innebär ofta en del möten och tillsynsbesök. Jag får uppleva mycket och besöka platser som jag aldrig annars hade fått se. Det är också spännande att få en inblick i hur andra myndigheter arbetar. Vi jobbar i nära samarbete med Polisen och kommunala förvaltningar för att skapa ett tryggare samhälle.

Fördelarna med att jobba i räddningstjänst är alla bra kollegor och att man får tillgång till träning på jobbet. Det finns också alltid utvecklingsmöjligheter. Man kan bland annat kombinera förebyggande arbete med att vara befäl, antingen ute på olycksplatser eller inom inre ledning.

Jag kommer nog aldrig att tröttna på mitt yrke. Och brandingenjörer kommer alltid att vara eftertraktade, tror jag.

Christoffer, Brandman och räddningsdykare
Jag gillar att komma till jobbet utan att veta hur dagen kommer att se ut. För mig passar det också bra att jobba i skift. Man har ofta ganska långa pass, vilket betyder att man får tid över till annat andra dagar.

En annan stor fördel med det här jobbet här lagkänslan. Det finns en särskild gemenskap inom räddningstjänsten.  Man stöttar varandra, jobbar tillsammans mot tydliga mål och kommer nära varandra.

Det finns också alltid möjligheter att utvecklas. Man kan bland annat bli chaufför, styrkeledare och specialisera sig inom olika områden. Jag är räddningsdykare, till exempel. Det passar mig utmärkt. Dykning är en spännande arbetsuppgift.

Det tuffa med att vara brandman är när vi är på larm med tragisk utgång. Det innebär att det här yrket inte är för alla. Men vi är bra på att ta hand om medarbetarna efter jobbiga händelser. Och lyckligtvis är de tillfällena ganska få.

Oftast får vi hjälpa folk. Det känns som en stor belöning varje gång.

Shiar, Brandinspektör
Att vara brandinspektör är en bred yrkesroll och kan innefatta flera olika arbetsuppgifter. Huvudsakligen är man tillsynsförrättare. Det betyder att man gör tillsyner på uppdrag av våra medlemskommuner. Vi ser över att verksamheter och fastighetsägare följer lagen och har ett fullgott brandskydd.

Mitt intresse för branschen började när jag var relativt ung. Då ville jag jobba som brandman. Det är den bilden man har av räddningstjänsten, att man ska arbeta operativt och sitta i brandbil. Den förebyggande delen kände jag inte till så mycket om. Jag utbildade mig till brandman men fick erbjudande att jobba med utbildning och information. Det öppnade upp en förståelse över att vi faktiskt kan förebygga bränder och olyckor. Att gå vidare till att bli brandinspektör var ett naturligt steg.

Jag arbetar dagtid och kan oftast planera mitt arbete hur jag vill. Men det som driver mig är möjligheten att förebygga bränder och göra nytta för andra människor. Brandmännen är ute när olyckan skett. Vi kan förebygga att det händer.

ADRESS 
Räddningstjänsten Syd

Telefon: 046-540 46 00

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand