Värends Räddningstjänst

Vill du arbeta med räddning och säkerhet?

Värends Räddningstjänst jobbar för säkerhet och hjälper medborgare om olyckan skulle vara framme.

24 timmar om dygnet, alla dagar, året runt finns brandmän redo att rycka ut för att hjälpa till om någon skulle drabbas av brand, krocka med bilen, få ett plötsligt hjärtstopp eller annan olycka där liv, egendom eller miljö är hotat.

En stor del av räddningstjänstens uppdrag är att förhindra att olyckan inträffar. Vi jobbar förebyggande genom utbildning, information och tillsyn.

Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som sedan 2002 ansvarar för räddningstjänsten för drygt 110 000 invånare i Växjö kommun och Alvesta kommun.

UTBILDNINGSVÄGAR
Brandpersonal utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning i antingen Revinge eller Sandö: Skydd mot olyckor, SMO. Läs mer på www.msb.se/brandman

Brandingenjörer utbildas vid Tekniska högskolan i Lund eller på Luleå tekniska universitet. Läs mer på www.brandingenjor.lth.se eller www.ltu.se

 

ADRESS
Värends Räddningstjänst
Box 1232
351 12 VÄXJÖ

Besök: Fagrabäcksvägen 7 med infart från Norrtullsgatan

Telefon: 0470 - 76 65 00

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand