Värends Räddningstjänst

Vill du jobba med att skapa ett
säkrare samhälle?

Vårt viktigaste uppdrag är att förhindra och förebygga olyckor samt och att minska skadorna när olyckor ändå sker.

Som brandingenjör hos oss får du ett varierat arbete där du får hjälpa andra och göra stor skillnad!

Vi åker inte bara på olyckor som redan inträffat, utan arbetar mycket med att förhindra att de ska inträffa överhuvudtaget. Det gör vi genom att genomföra tillsyner på verksam-heter, informera om risker och ger råd till privatpersoner och företag och stöttar andra myndigheter med expertkompetens inom området brandskydd. Vi utbildar även organisationer i brandskydd, utfärdar tillstånd för brandfarlig och explosiv vara och mycket mer.

Brandingenjörer kan även arbeta operativt som utryckande befäl på olycksplats eller med att leda räddningsinsatser från räddningscentralen.

ADRESS
Värends Räddningstjänst
Box 1232
351 12 VÄXJÖ

Besök: Fagrabäcksvägen 7 med infart från Norrtullsgatan

Telefon: 0470 - 76 65 00

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand