Folktandvården Stockholms län

Visste du att Sverige är i stort behov av tandvårdspersonal?

Folktandvården Stockholms län AB är idag ett av Europas största tandvårdsföretag. Vårt främsta uppdrag är att förbättra befolkningens mun- och tandhälsa. Det gör vi genom att arbeta förebyggande med hög vårdkvalitet och personlig omtanke om våra kunder.

Tack vare att Sveriges Riksdag 1938 fattade beslut om att införa en offentlig tandvård för att förbättra befolkningens munhälsa bildades Folktandvården Stockholm. I drygt 80 år har vi på Folktandvården arbetat med förebyggande vård. Munhälsan i Sverige är idag en av världens bästa och vi är stolta över att ha bidragit till detta!

Vi ger möjligheterna
Tillsammans är vi cirka 2000 kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar på våra kliniker och vårt huvudkontor i Stockholm. Vår storlek och vårt breda och djupa kunnande gör det möjligt att möta varje kunds behov. Samtidigt ger det våra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas. Folktandvården Stockholm är ett företag där vi bidrar till en positiv folkhälsa, samtidigt som vi har roligt tillsammans.

Bli en av oss du också och satsa på något av tandvårdsyrkena.

Välkommen till Folktandvården Stockholm!

ADRESS
Folktandvården Stockholms län AB
Box 6420
113 82 STOCKHOLM

Telefon: 08-123 166 00