Räddningstjänsten Västernorrland

VI JOBBAR FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET VARJE DAG
— bli en av oss du också!

Räddningstjänsten arbetar för att olyckor inte ska inträffa. Om de ändå gör det är vi beredda att rycka ut för att hjälpa. Det är ett viktigt och väldigt varierande och spännande jobb.

Hos oss finns många yrkesroller: brandmän, brandingenjörer, larm- och ledningsbefäl, insatsledare, brandinspektörer och administrativa yrken. Vi arbetar också med utbildning, krisberedskap och civilt försvar.

BRANDMAN
Som brandman arbetar du för att förhindra olyckor genom att hålla utbildningar, delta på event och besöka skolor för att informera om förebyggande åtgärder. Samtidigt ska du vara beredd att rycka ut vid larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, kemikalieutsläpp, drunkning och akut sjukvård i väntan på ambulans. För att kunna göra ett bra jobb ingår övning och träning i arbetet.

RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL I BEREDSKAP (RiB)
Bor eller jobbar du nära en deltidsbrandstation kan du bli en RiB:are (deltidsbrandman). Har du jour ska du kunna rycka ut på 5-6 minuter. Du är en viktig resurs för att alla ska få snabb hjälp oavsett var de bor. Det skapar trygghet i samhället.

BRANDINGENJÖR
Som brandingenjör kan du arbeta med olika slags utredningar och bedömningar. I utryckande verksamhet arbetar brandingenjören med att leda och samordna arbetet på skadeplatsen eller i ledningscentralen på räddningsstationen. En brandingenjör kan också arbeta i samhällsprojekt för att förebygga olyckor och vara myndigheten som kontrollerar eller lämnar synpunkter kring säkerhetsfrågor.

VÄGEN DIT
Ett första steg kan vara att gå ett program på ett blåljus-gymnasium, exempelvis Timrå gymnasium (www.tgy.se) eller Räddningsgymnasiet Sandö (www.ragy.se).
För att bli brandman krävs en tvåårig eftergymnasial utbildning: SMO (Skydd mot olyckor). För att jobba som RiB finns Grib, en grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap.
Läs mer om utbildningarna på www.msb.se.
Lunds tekniska högskola ( lth.se) och Luleå tekniska universitet ( ltu.se) har utbildning för att bli brandingenjör.

Yrken

Utbildningsvägar

Brandman: SMO, skydd mot olyckor, tvåårig eftergymnasial utbildning

RIB: GRIB, grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (7 veckor totalt)

Dessa två utbildningar anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer på msb.se
Brandingenjör: Lunds och Luleås tekniska högskola. Läs mer på lth.se och ltu.se.

Medelpads Räddningstjänstförbund      
Björneborgsgatan 40
854 60 SUNDSVALL

Telefon: 060-12 32 00
E-post: mrf@sundsvall.se
Webbplats: www.raddning.info

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 KRAMFORS

Telefon: 0612-87 00 00
E-post: raddningstjansten@hka.se
Webbplats: www.hka.se

 

Räddningstjänsten Örnsköldsviks kommun
Vikingagatan 34
891 50 Örnsköldsvik

Telefon: 0660-787 50
E-post: kommunledning@ornskoldsvik.se
Webbplats: www.ornskoldsvik.se