Räddningstjänsten

Trygghet och säkerhet varje dag

Vi jobbar med trygghet, säkerhet och räddning varje dag! Välkommen att bli en av oss du också.

Räddningstjänsten arbetar för att olyckor inte ska inträffa. När en olycka ändå inträffar är vi beredda att rycka ut för att hjälpa dig. Arbetet är väldigt varierande och spännande. Exempel på olika yrkesroller inom räddningstjänsten är; brandman, insatsledare, inre befäl, brandingenjör, brandinspektör och administrativa yrken. Vi arbetar också med utbildning, krisberedskap och civilt försvar.

Brandman
Som brandman arbetar du med att förhindra olyckor genom att hålla utbildningar, delta på event samt besöka skolor för att informera om förebyggande åtgärder. Samtidigt ska du vara beredd att rycka ut vid larm. För att kunna utföra det på ett bra sätt ingår övning och träning i tjänsten. Exempel på larm är bränder i byggnader eller skog och mark, trafik-olyckor, kemikalieutsläpp, drunkning och akut sjukvård i väntan på ambulans.

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB)
Om du bor eller jobbar nära en deltidsbrandstation, kan du bli en RIB:are (deltidsbrandman). När du har jour ska du kunna rycka ut på 5-6 minuter. Du får utbildning och övningstid betald av räddningstjänsten. Du är en viktig resurs för att alla ska få snabb hjälp oavsett var man bor. Det skapar trygghet i samhället.

Brandingenjör
Som brandingenjör kan du arbeta med kvalificerade utredningar och bedömningar av olika slag. I den utryckande verksamheten arbetar brandingenjören med att leda och samordna arbetet på skadeplatsen eller i ledningscentralen på brandstationen. Som brandingenjör kan du också arbeta i olika samhällsprojekt för att förebygga olyckor, vara myndigheten som kontrollerar eller lämnar synpunkter kring säkerhetsfrågor vid till exempel byggprojekt i samhället.

Utbildningsvägar
Brandman: SMO, skydd mot olyckor, tvåårig eftergymnasial utbildning
RIB: GRIB, grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (7 veckor totalt)
Dessa två utbildningar anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer på msb.se
Brandingenjör: Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Läs mer på lth.se och ltu.se

Medelpads Räddningstjänstförbund      
Björneborgsgatan 40
854 60 SUNDSVALL

Telefon: 060-12 32 00
E-post: mrf@sundsvall.se
Webbplats: www.raddning.info

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 KRAMFORS

Telefon: 0612-87 00 00
E-post: raddningstjansten@hka.se
Webbplats: www.hka.se

Brand och Säkerhet
Vikingagatan 34
891 38 Örnsköldsvik

Telefon: 0660-787 50
E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Yrken

Utbildningsvägar

Brandman: SMO, skydd mot olyckor, tvåårig eftergymnasial utbildning

RIB: GRIB, grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (7 veckor totalt)

Dessa två utbildningar anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer på msb.se
Brandingenjör: Lunds och Luleås tekniska högskola. Läs mer på lth.se och ltu.se.