Räddningstjänsten Västernorrland

Vi jobbar för trygghet och säkerhet varje dag
– bli en av oss.

Räddningstjänsten arbetar för att olyckor inte ska inträffa. Om de ändå gör det är vi beredda att rycka ut för att hjälpa. Det är ett viktigt, väldigt varierande och spännande jobb.

BRANDMAN
Som brandman arbetar du för att förhindra olyckor genom att hålla utbildningar, delta på event och besöka skolor för
att informera om förebyggande åtgärder.

Samtidigt ska du vara beredd att rycka ut vid larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, kemikalieutsläpp, drunkning och akut sjukvård i väntan på ambulans. För att kunna göra ett
bra jobb ingår övning och träning i arbetet.

RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL I BEREDSKAP (RiB)
Bor eller jobbar du nära en brandstation kan du bli räddnings- tjänstpersonal i bredskap, det vi tidigare kallade deltidsbrandman. Har du beredskap ska du kunna rycka ut på 5-6 minuter.

Du är en viktig resurs för att alla ska få snabb hjälp oavsett var de bor. Det skapar trygghet i samhället.

BRANDINGENJÖR
Som brandingenjör kan du arbeta med olika slags utredningar och bedömningar. I utryckande verksamhet arbetar brandingenjören med att leda och samordna arbetet på skadeplatsen eller i ledningscentralen på räddningsstationen.

En brandingenjör kan också arbeta i samhällsprojekt för att förebygga olyckor och vara myndigheten som kontrollerar eller lämnar synpunkter kring säkerhetsfrågor.

Yrken

Utbildningsvägar

Brandman: SMO, skydd mot olyckor, tvåårig eftergymnasial utbildning

RIB: GRIB, grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (7 veckor totalt)

Dessa två utbildningar anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer på msb.se
Brandingenjör: Lunds och Luleås tekniska högskola. Läs mer på lth.se och ltu.se.

Medelpads Räddningstjänstförbund      

Telefon: 060-12 32 00
E-post: mrf@rtjmedelpad.se
Webbplats: www.rtjmedelpad.se

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Telefon: 0612-87 00 00
E-post: raddningstjansten@hka.se
Webbplats: www.hka.se

 

Räddningstjänsten Örnsköldsviks kommun

Telefon: 0660-787 50
E-post: raddningstjansten@ornskoldsvik.se
Webbplats: www.ornskoldsvik.se