Kriminalvården

VILL DU JOBBA PÅ SALBERGA SOM KRIMINALVÅRDARE

ETT VIKTIGT JOBB MED STORA KARRIÄRMÖJLIGHETER!

Som kriminalvårdare är man med och bidrar till vårt viktiga samhällsuppdrag - att bryta den onda cirkeln - och tillsammans med kunniga kollegor motivera intagna till ett liv utan kriminalitet.
Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag och är i daglig kontakt med de intagna.
Kriminalvården bevakar, visiterar och planerar de intagnas frigivning. Genom samtal och rådgivning motiverar man dem att reflektera över sin situation och komma ut bättre.

Ett av våra fängelser ligger i Sala och kallas Anstalt Salberga och de söker nya kriminalvårdare.
Har du humanistisk grundsyn, empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt samtidigt som du är tydlig, stabil och kan sätta gränser? Då kan du jobba som kriminalvårdare som tillsvidareanställd, timvikarie eller som sommarjobbare. Och du får lön under utbildningen!

Läs mer på
www.kriminalvården.se

ADRESS
Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077-22 80 800

Yrken

Vi har ca 70st olika yrkestitlar nationellt inom anstalt, häkte, transport, frivård och stödverksamhet. Det vi eftersöker nu, och som också är den största yrkes-gruppen, är kriminalvårdare.