Framtidståget

Framtidståget 2021 - Digitalt

I höst inspirerar vi högstadieelever för 20:e året i rad! Vårt syfte är att ge elever i årskurs 9, runt om i landet, information men framförallt INSPIRATION inför gymnasie- och yrkesvalet. Vi vill inspirera eleverna till att börja fundera på vad de vill jobba med i framtiden! Vi vill också bidra till att kommunikationen mellan skolan och näringslivet förbättras och vi vill visa eleverna var det finns goda möjligheter till jobb! Vi tror att det ökar möjligheterna för en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad och en hållbar kompetensförsörjning. Framtidstågets digitala lektion och allt lektionsmaterial är kostnadsfritt.

Förra hösten visade vi Framtidståget digitalt och vi kommer även att göra det denna höst pga den pågående pandemin. Allt är förinspelat, både vår lektion och bransch/företagsfilmerna. Vi har precis som tidigare år med inspiratörer från medverkande branscher och de medverkar med korta inspiratörsfilmer som eleverna kan klicka in på efter lektionen!

Framtidstågets digitala lektion

  • Kostnadsfri
  • 40 minuter
  • Visas klassvis
  • Valfria datum
  • Bokas för elever i åk 9 eller på IM

För dig som jobbar i skolan: Läs mer här om hur du bokar, tar del av arbetsmaterial m m.

 

På Framtidståget visas filmer om hur det är att jobba hos:
Apoteksbranschen, Fastighetsbranschen,  LRF - Jobba Grönt, Plåt och Ventilationsbranschen, Sveriges Radio, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund STR, Sveriges Bagare och Konditorer,  Transportbranschen, Volvo Cars, Worldskills och lokala filmer av Region Kalmar, Region Kronoberg, kommunerna i Halland, SCA och Västra Götalandsregionen.

 

Vinnare Framtidstågets tävling 

I september/oktober vann:

Alma Höggren, Hallands län
Malva Everdin, Norrbottens län
Liam Åkesson, Stockholms län

I oktober/november vann:

Axel Tornegård Johnsson, Kalmar län
Esraa Maghmoumah, Östergötlans län
Christoffer Hellström, Jönköpings län

I november/december vann:

Ella Tomasson, Skåne län
Viktor Pettersson, Gävleborgs län
Viola Rosengren, Kalmar län