Framtidståget

Framtidståget 2023 - Digitalt

I år gör vi en helt ny version av vår digitala Framtidstågslektion!
Vårt syfte är att ge elever i årskurs 9, runt om i landet, information men framförallt INSPIRATION inför gymnasie- och yrkesvalet. Vi vill inspirera eleverna till att börja fundera på vad de vill jobba med i framtiden! Vi vill också bidra till att kommunikationen mellan skolan och näringslivet förbättras och vi vill visa eleverna var det finns goda möjligheter till jobb! Vi tror att det ökar möjligheterna för en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad och en hållbar kompetensförsörjning. Framtidstågets digitala lektion och allt lektionsmaterial är kostnadsfritt.

Det digitala Framtidståget är förinspelat, både vår lektion och bransch/företagsfilmerna. Vi har precis som tidigare år med inspiratörer från medverkande branscher och de medverkar med korta inspiratörsfilmer som eleverna kan klicka in på efter lektionen!

Framtidstågets digitala lektion

  • Kostnadsfri
  • 30 minuter (+ 10 minuter eller längre för digitala inspiratörer)
  • Visas klassvis
  • Valfria datum
  • Bokas för elever i åk 9 eller på IM

För dig som jobbar i skolan: Läs mer här om hur du bokar, tar del av arbetsmaterial m m.