Framtidståget

Framtidståget 2020 Digitalt blev en succe

Hösten 2020, året när vi inte kunde åka ut och besöka skolorna,  ställde vi om visade istället Framtidstågets inspirationsföreläsning enbart digitalt. Allt var förinspelat, både vår lektion och bransch/företagsfilmerna.
Vi hade precis som tidigare år med inspiratörer från medverkande branscher och de medverkar med korta inspiratörsfilmer som eleverna kan klicka in på efter lektionen!

Vårt syfte med Framtidståget är att ge elever i årskurs 9, runt om i landet, information men framförallt INSPIRATION inför gymnasie- och yrkesvalet. Vi vill inspirera eleverna till att börja fundera på vad de vill jobba med i framtiden! Vi vill också bidra till att kommunikationen mellan skolan och näringslivet förbättras. Vi vill visa eleverna var det finns goda möjligheter till jobb!

Vi är tillbaka till hösten 2021!