Studiebidrag från CSN

När du går på gymnasiet får du studiebidrag från CSN. Det är på 1 250 kronor per månad och betalas vanligtvis ut under tio månader, från september till juni. Bidraget betalas ut till din vårdnadshavare tills du fyller 18 år, sedan får du det själv. För att ha rätt till bidrag från CSN så måste du läsa på heltid. Det innebär att du kan bli av med bidragen om du skolkar. Då kan också andra bidrag dras in, till exempel familjens bostadsbidrag.

CSN har även fler bidrag som går att ansöka om när du läser på gymnasiet:

  • Lärlingsersättning om du ska gå en lärlingsutbildning.
  • Extra tillägg om din familj har låga inkomster.
  • Inackorderingstillägg om du ska läsa på en fristående gymnasieskola och måste bo på en annan ort under studietiden.

Ska du studera utomlands?
Då finns det särskilda villkor som måste uppfyllas för att du ska kunna få bidrag från CSN. Villkoren är olika beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz. Du måste också skicka in en ansökan till CSN.

Läs mer om studiebidraget och andra bidrag på CSN:s webbplats, www.csn.se.