Klaragymnasiet, med internat

Tre utbildningar i en
På Klaragymnasiet får jag inte bara en gymnasieutbildning. Jag får också utbildning i att sköta mitt eget hem och min fritid, om jag väljer att bo på något av de tre internaten. 
På internatet får jag en egen lägenhet under tiden jag studerar på gymnasiet. Varannan helg åker jag hem till min familj och varannan helg stannar jag kvar på internatet.

Gymnasieprogram
På Klaragymnasiet kan jag läsa samhällsvetenskapligt program eller estetiskt program.
Behöver jag förbättra mina kunskaper från grundskolan så får jag läsa ett individuellt introduktionsprogram.
Totalt läser jag tre eller fyra år på Klaragymnasiet.

Sök till Klaragymnasiet
Jag som söker ska ha Aspergers syndrom eller högfungerande autism. Det vill säga autismspektrumtillstånd, AST.
När jag söker till Klaragymnasiet gör jag det i samråd med min hemkommun. Jag pratar med studievägledaren på min skola.
Vill jag bo på internat kontaktar jag en LSS-handläggare eller socialsekreterare i min kommun.
Det är min hemkommun som bestämmer om jag får gå på Klaragymnasiet med internat.

Från internat till egen lägenhet 
När jag har studerat klart får jag som bor på internatet hjälp när jag ska flytta till egen lägenhet i min hemkommun. Klaragymnasiet med internat hjälper mig tillsammans med ansvariga i min kommun.

Hitta till Klara
Klaragymnasiet har egna lokaler på Nordenbergsskolan i Olofström. Internaten finns på Bredgatan och S Kyrkhultsvägen i Olofström samt på Kyrkovägen i Jämshög.

ADRESS  
Klaragymnasiet
Rydénvägen
293 33 OLOFSTRÖM