Flyinge Hästsportgymnasium

Unik utbildning i underbar miljö för dig som vill arbeta med hästar

Är du sugen på att arbeta inom den ständigt växande hästnäringen?

Flyinge Hästsportgymnasium har en unik utbildning för dig som vill arbeta med hästens hållbarhet, drift och skötsel av en hästsportanläggning.

FLYINGE HÄSTSPORTGYMNASIUM
Erbjuder en utbildning som passar dig som vill arbeta med driften av hästsportanläggning och stall. En möjlighet som enbart Flyinge Hästsportgymnasium kan erbjuda. Eleverna genomgår även utbildningen till hästskötare och kan avlägga yrkesprovet för hästskötare. Fokus i utbildningen ligger på hästkunskap och hästhantering, skötsel och drift av hästsportanläggning, banunderlag samt ridning och körning. Du kan genom dina individuella val i årskurs 2 och 3 läsa högskoleförberedande kurser och kunna söka in på universitet/högskola efter gymnasieexamen.

FANTASTISKA LÄRARE
På Flyinge Hästsportgymnasium finns fantastiska lärare. Vår kunniga personal i både praktiska och teoretiska ämnen tillsammans med våra mycket välutbildade hästar ger dig rätt förutsättningar att utvecklas. Här varvas teoriämnen med praktiska moment både i stallmiljöer, på ridhästen och bakom körhästen. Du har arbetsplatsförlagt lärande både i Sverige och utomlands. Dessutom bedrivs all undervisning på klassisk hästmark i en underbar miljö med moderna faciliteter.

FORTSATTA STUDIER
Efter utbildningen kan du arbeta som hästskötare med specialinriktning drift och skötsel, fokus banor och underlag. Du har en bra grund om du vill gå vidare till Hippologprogrammet eller någon annan eftergymnasial hästutbildning. Du har även en bra grund för att vidareutbilda dig till tränare.

RIKSINTAG OCH ELEVBOENDE
Utbildningen är riksrekryterande så du kan söka oavsett var i Norden du bor. Vi har fina boendemöjligheter i fräscha elevhem. Har du lång resväg och behöver bo på skolan kan du få inackorderingstillägg via CSN.

ADRESS

Flyinge Hästsportgymnasium
Flyinge Kungsgård, 247 93 FLYINGE

Telefon: 046-649 00

Program

Naturbruksprogrammet med särskild variant, skötsel och drift av hästsportanläggning, där eleverna efter avslutad utbildning har yrkesutgång hästskötare med inriktning skötsel och drift av hästsportanläggning. Utbildningen är riksrekryterande. Antagning sker via betyg. Det finns möjlighet att läsa in högskolebehörighet.