NTI Gymnasiet Luleå

Framtidens innovationer börjar här.

NTI Gymnasiet i Luleå har ett starkt fokus på programmering, green tech och design. Det genomsyrar alla våra utbildningar. Vi vill att alla ska kunna använda teknik utifrån sina egna intresseområden – därför satsar vi på praktiska labbmiljöer för att låta dig uppleva teknik och inte bara läsa om det. Förståelsen för teknikens och digitaliseringens roll är vad som förenar och driver oss, och det NTI Gymnasiet vill uppmuntra hos våra elever, oavsett vad de väljer att göra i framtiden.

Vi har tät kontakt med omvärlden genom arrangemang, studiebesök och praktik utomlands. Vår rutinerade lärarkår är prisbelönt och vi ställer höga krav på arbetsro. Målsättningen är glasklar. Alla ska nå sin fulla potential. Alla ska nå sina mål.

Naturvetenskapliga programmet - nytt på NTI gymnasiet!
På vårt nya naturvetenskapliga program med fördjupningen BIOTECH får du möjlighet att arbeta med modern utrustning som driver dig till nya upptäckter. Programmet fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskap, matematik och teknik och du kommer att lära dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

Teknik-, Teknik/design-, Natur-, Estet-och El och energiprogrammet
På alla våra program lär du dig om grön teknik, att programmera, arbeta med 3D-skrivare och annan visuell teknik. Vi kombinerar design och teknik i våra utbildningar. Vi erbjuder Adobe- och Microsoftcertifiering och vi har ett gott samarbete med IT-branschrådet och IT-företag i Luleå.

NTI Gymnasieingenjör - TE4
Efterfrågan på personer med fördjupade programmeringskunskaper är stor i hela Sverige. Vi erbjuder Gymnasieingenjörsutbildningen TE4 med inriktningen mjukvarudesign. Vi lär dig programmera på djupet med hjälp av spelprogrammering. TE4 ger dig en yrkesexamen som ger dig en mycket bra grund inför kommande studier till civilingenjör.

Besök oss!
Vi uppmuntrar alla elever att besöka oss inför sitt gymnasieval. Kontakta oss för mer information.

ADRESS

NTI Gymnasiet Luleå
Trädgårdsgatan 22
97238 LULEÅ

Telefon: 0920-77422

Program

Högskoleförberedande program:
Teknikprogrammet - Informationsteknik
Teknikprogrammet - Produktutveckling
Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap NYTT!
Estetiska programmet - Design och Media

TE 4 - Gymnasieingenjör

Yrkesförberedande program:
El- och energiprogrammet - Infrastructure (IT- nätverksteknik)