Ronneby Flygteknikutbildning

GER STORA MÖJLIGHETER FÖR DEJ SOM ÄR TEKNIKINTRESSERAD TJEJ ELLER KILLE!

Gymnasieskolan Knut Hahn är en kommunal skola som funnits i fyrtio år. Under de här åren har vi samlat på oss mängder av erfarenhet och kunskap kring utbildning och lärande. Vi vet också hur viktigt det är att du som elev är med och påverkar. På Knut Hahn vill vi vara skolan som öppnar nya möjligheter för våra elever. Vår skola ska öppna dörrar – inte stänga.

FLYGTEKNIK ÄR MEKANIKENS FINRUM
Avancerad teknik, noggrannhet och stort säkerhetstänkande är väsentligt i jobbet. Det är flygmekaniker och flygtekniker som ser till att flygplan och helikoptrar underhålls och repareras på rätt sätt. Det handlar om att förebygga – att åtgärda innan något går sönder. Det är jobb som kombinerar teoretisk kunskap med praktiskt arbete. Flygteknikutbildningen är det tekniskt mest avancerade programmet på gymnasienivå. Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet är du flygmekaniker. Programmet har riksintag och är en yrkesförberedande utbildning där du också får grundläggande högskolebehörighet inom ramen för programmet. Utbildningen är även certifierad mot det europeiska regelverket EASA, vilket innebär att man efter genomförd och godkänd utbildning kan erhålla en certifiering som gäller inom hela Europa.

FÖRSVAR
Du kan välja att jobba som flygmekaniker inom det militära flyget. Behovet av personal med flygteknisk utbildning är stort. Det är också möjligt att gå vidare och fortbilda sig till flygtekniker inom Försvarsmakten, om du vill göra det.

CIVILFLYG
Du kan även direkt efter gymnasiet, eller senare, satsa på vidareutbildning till civil flygtekniker. För att bli civil flygtekniker går du ytterligare två år på Yrkeshögskolan varvid du efter godkänd utbildning och certifiering kan arbeta med flygteknik över hela världen.

INDUSTRI
Utbildade flygmekaniker är eftertraktade inom många olika områden. Möjligheterna att få jobb på hemmaplan är goda.

BRA TID I ”FLYGSTADEN RONNEBY”
Gymnasietiden är inte enbart studier. I Ronneby kan du också få en bra fritid. Ronneby är en liten trevlig kuststad där flyget alltid varit en viktig del – du kommer till en stad med flygkultur!
På vårt internat så har du boende och mat ordnat på ett bra sätt. Du bor i eget rum med kyl/frys, diskbänk, dusch och toalett. Där finns gemensamma studie- och fritidsrum. Fritidsaktiviteter planeras av skolans fritidsledare tillsammans med de boende.

ADRESS

Gymnasieskolan Knut Hahn
Blasius Königsgatan 27
372 35 RONNEBY

Telefon: 0457-61 89 60

Program

Flygteknikprogrammet med riksintag
 
INRIKTNINGAR (väljs för år 2)
Flygplansteknik
Helikopterteknik